GÉPÉSZETI MODELLEZÉS SPECIALIZÁCIÓ

(2N-AM0-GM-2010 / -2017)

[Information in BME-GPK Moodle] (viewable as guest, too)

Tájékoztató

Specializáció bemutatóval kapcsolatos konzultáció

2020.05.08 (péntek) 14.15: Skype szoba

Virtuális specializáció bemutató

A specializáció oktatási célja

A Gépészeti modellezés specializáció célja olyan mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a géptervezés, üzemeltetés során felmerülő igényes szilárdtest-mechanikai, áramlás- és hőtechnikai problémák modellezésére azok elméleti hátterének alapos ismeretében, valamint ezen modellek segítségével megfogalmazott feladatok megoldására, a modellek validálásához szükséges mérések ill. mérőeszközök megtervezésére. A szakirányban szereplő tárgyak anyagának elsajátítása jó alapot nyújt a mechatronikai illetve gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához.

A specializáció előkövetelménye: (Matematika szigorlat mint mindenkinek és) Rezgéstan.

A 2020-ben angol nyelven induló specializációra felvehető hallgatók száma 20 fő.
(Túljelentkezés esetén a görgetett átlag alapján állapítjuk meg a sorrendet.)

A specializációról további információ a képzési tájékoztatóból szerezhető (pl. záróvizsgák), amely elérhető a kari honlapról

Tájékoztató letöltése PDF formátumban.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel Dr. Szabó Zsolthoz lehet fordulni.

Záróvizsga (régi)

A záróvizsga tárgyai és kérdései

  1. Mechatronika (BMEGEFOAMM1, BMEGEFOAMM2)
  2. Analóg és digitális technika (BMEVIAUA009, BMEVIAUA010)
  3. valamint az alábbi tárgycsoportok egyike:

A záróvizsga menete

A záróvizsga bizottság elõtt zajlik, amely a vizsga elnökének megnyitója után kezdõdik. A hallgatók a megnyitó beosztásban feltüntetett idõpontja elõtt legalább 15 perccel (az elsõ vizsgázó legalább 50-60 perccel) jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

A záróvizsga idõtartama: 45 perc és az alábbi két részbõl áll:

  • az első részben a hallgató max. 10-12 percben összefoglalja a szakdolgozat eredményeit (projektoros prezentáció),
  • a második részben a felkészülés során kidolgozott tételeket ismerteti illetve válaszol a feltett kérdésekre a záróvizsga tantárgyaiból (kb. 6-8 perc tantárgyanként).

A beosztásban szereplõ idõpontok a szóbeli rész várható kezdési idõpontjai, a felkészülés ennél 45-50 perccel korábban kezdődik.

Feltétlenül javasolt, hogy a záróvizsgára való felkészülés elején a hallgatók keressék fel a vizsgáztatókat (a tárgy elõadóit ill. felelõseit) konzultáció céljából.