GÉPÉSZETI MODELLEZÉS SPECIALIZÁCIÓ

(2N-AM0-GM-2017)

Tájékoztató

Tanszéki specializáció bemutató:

2024. május 8. (szerda) 16.15-18.00 (MM ép. I. em. 29. Olvasóterem)

A specializáció oktatási célja

A Gépészeti modellezés specializáció célja olyan mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a géptervezés, üzemeltetés során felmerülő igényes szilárdtest-mechanikai, áramlás- és hőtechnikai problémák modellezésére azok elméleti hátterének alapos ismeretében, valamint ezen modellek segítségével megfogalmazott feladatok megoldására, a modellek validálásához szükséges mérések ill. mérőeszközök megtervezésére. A szakirányban szereplő tárgyak anyagának elsajátítása jó alapot nyújt a mechatronikai illetve gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához.

A specializáció előkövetelménye: (Matematika szigorlat mint mindenkinek és) Rezgéstan.

A 2024-ben angol nyelven induló specializációra felvehető hallgatók száma 36 fő.
(Túljelentkezés esetén a görgetett átlag alapján állapítjuk meg a sorrendet.)

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel Dr. Szabó Zsolthoz lehet fordulni.

A specializáció tárgyai

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
BXVEVégeselem módszer alapjai (Kossa Attila)201F3
ÁTBM11Áramlástan (Suda Jenő)211V5
93AX11Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek (Mincsovics Miklós)210V4
BXTETermomechanika alapjai (Hénap Gábor)101F3
BMRORobotmechanizmusok dinamikája (Stépán Gábor)220F5
HVA002Elektromágneses terek modellezése (Pávó József)202V4
AUA038Elektromechanika és alkalmazásai (Hamar János)202V5
ENBMHOHőtechnika (Fülöp Tamás)120F4
ÁTBM04Áramlások numerikus modellezése (Kristóf Gergely)102F4
MIBMOIOptimális irányítás (Budai Csaba)210F3
BKSDSzakdolgozat-készítés (Szabó Zsolt)0100F15

*: a tárgykód eleje BMEGEMM, vagy BMEGE
**: órakiméret értelmezése ea | gyak | lab | követelmény | kreditpont

Záróvizsga

A záróvizsga tárgyai és kérdései

  1. Irányításelmélet (ZVEGEMIBMIE)
  2. Robotmechanizmusok dinamikája (ZVEGEMMBMRO)
  3. valamint az alábbi tárgycsoportok egyike:

Előzetes vizsgabeosztás.

A záróvizsga menete

A záróvizsga bizottság előtt zajlik, amely a vizsga elnökének megnyitója után kezdődik. A hallgatók a megnyitó beosztásban feltüntetett időpontja előtt legalább 15 perccel (az első vizsgázó legalább 50-60 perccel) jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

A záróvizsga időtartama: 40 perc és az alábbi két részből áll:

  • az első részben a hallgató max. 10 percben összefoglalja a szakdolgozat eredményeit (projektoros prezentáció),
  • a második részben a felkészülés során kidolgozott tételeket ismerteti illetve válaszol a feltett kérdésekre a záróvizsga tantárgyaiból (kb. 6-8 perc tantárgyanként).

A záróvizsga az Irányításelmélet tárgyból való felelést kivéve angol nyelven zajlik.

A beosztásban szereplő időpontok a szóbeli rész várható kezdési időpontjai, a felkészülés ennél 30-40 perccel korábban kezdődik.

Feltétlenül javasolt, hogy a záróvizsgára való felkészülés elején a hallgatók keressék fel a vizsgáztatókat (a tárgy előadóit ill. felelőseit) konzultáció céljából.