Kezdőlap Oktatás

Tantárgyi áttekintő

BSc tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök
BXM1Statika (Berezvai Szabolcs)120F4
BXM2Szilárdságtan (Kossa Attila)210V4
BXM3Dinamika (Stépán Gábor)220V5
BXM4Rezgéstan (Stépán Gábor)210F4
BGSZMechanika szigorlat (Kovács Ádám)000S0
BXVEVégeselem módszer alapjai (Kossa Attila)201F3
BGRGRugalmasságtan alapjai (Kovács Ádám)210F3
BGMCMechanizmusok alapjai (Gyebrószki Gergely)110F3
BGSISzilárdsági méretezés (Kovács Ádám)211F5
BGGEGépek dinamikája (Bachrathy Dániel)211V5
BGRORobotok mechanikája (Stépán Gábor)110F3
BXTETermomechanika alapjai (Kovács Ádám)101F3
BMRORobotmechanizmusok dinamikája (Stépán Gábor)220F5
BMBMBiomechanika (Zelei Ambrus)200F3
BKSDSzakdolgozat-készítés (Kovács Ádám)0100F15
BKSZSzakmai gyakorlat (Szekrényes András)000A0
BSc Ipari termék- és formatervező mérnök
BTM1Mechanika I. (Insperger Tamás)120F4
BTM2Mechanika II. (Insperger Tamás)210V4
BTM3Mechanika III. (Magyar Bálint)210F4
BSc Energetikai mérnök
BEMEMechanika (Kovács Ádám)220V4
BSc Szabadon választható tárgyak
BVEMAlkalmazott végeselemes számítások (Kossa Attila)200F3
BVEDEgyensúlyozás dinamikája (Insperger Tamás)200F3
BVGDGördülés dinamikája-Stabilitás és önvezetés (Takács Dénes)200F3
BVKDKontakt dinamika, valóság, modellek, paradoxonok (Csernák Gábor)200F3
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök (Német)
BXM1Statik (Miklós Ákos)120F4
BXM2Festigkeitslehre (Kovács Ádám)210V4
BXM3Dynamik (Miklós Ákos)220V5
BXM4Schwingungslehre (Bende Margit)210F4
BGSZMechanik Abschlussprüfung (Bende Margit)000S0
BSc Gépészmérnök (Angol)
BXM1Statics (Bachrathy Dániel)120F4
BXM2Strength of Materials (Magyar Bálint)210V4
AGM3Dynamics (Stépán Gábor)220V5
AGM4Vibrations (Dombóvári Zoltán)210F4
AGMVFundamentals of FEM (Antali Máté)201F3
AGM0Comprehensive Exam of Mechanics (Kovács Ádám)000S0

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás

MSc tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
MSc Gépészmérnök
NGMKMűszaki mechanika (Takács Dénes)210V4
NGVERugalmasságtan és végeselem módszer (Szekrényes András)211V5
NGMOMechanikai anyagmodellek (Szabó László)201V4
NGKNKontinuummechanika (Szabó László)220V5
NGAMAnalitikus mechanika (Stépán Gábor)220V5
NGNRNemlineáris rezgések (Szabó Zsolt)211V5
NGMEMechanizmusok (Zelei Ambrus)110F3
NGRURúdszerkezetek (Szekrényes András)101F3
NGKIA mechanika kísérleti módszerei (Szekrényes András)101F3
NGRDRobotok dinamikája (Szabó Zsolt)110F3
NGKMKompozitok mechanikája (Szekrényes András)201F4
NGKFKapcsolt feladatok a mechanikában (Kovács Ádám)201F4
NGPRProjektfeladat (Kossa Attila)004F6
NKDADiplomamunka-készítés A (Szekrényes András)0120F15
NKDBDiplomamunka-készítés B (Szekrényes András)0120F15
NKSGSzakmai gyakorlat M (Szekrényes András)000A0
MSc Mechanical Engineering Modelling
NWAMAdvanced Mechanics (Habib Giuseppe)300V4
NWCMContinuum Mechanics (Kossa Attila)220F5
NWFEFinite Element Analysis (Szekrényes András)202F5
NWVINonlinear Vibrations (Stépán Gábor)110V3
NWEPElasticity and Plasticity (Kossa Attila)110F3
NWCPCoupled Problems in Mechanics (Kovács Ádám)101F3
NWBSBeam Structures (Szekrényes András)110V3
NWEMExperimental Methods in Solid Mechanics (Bachrathy Dániel)101F3
NWRODynamics of Robots (Giuseppe HABIB)200F3
NWTMThermomechanics (Kovács Ádám)101F3
NWPRTeamwork project (Kossa Attila)004F6
NKDAMaster Thesis Project A (Szekrényes András)0120F15
NKDBMaster Thesis Project B (Szekrényes András)0120F15
NWSGInternship M (Szekrényes András)000A0
MSc Mechatronikai mérnök
NMMRMechanikai rendszerek és robotok dinamikája (Szabó Zsolt)220V4
NMNMNumerikus módszerek a mechanikában (Miklós Ákos)210V4
NMNDNemlineáris dinamikai rendszerek (Csernák Gábor)210V4
MSc Energetikai mérnök
NESZEnergetikai berendezések szilárdságtana (Kovács Ádám)220F5
MSc Ipari termék- és formatervező mérnök
NTMMMechanikai modellezés (Magyar Bálint)201F4
MSc Szabadon választható tárgyak
NWMVMachine Tool Vibrations (Dombóvári Zoltán)200F3
NGBIBiomechanika (Insperger Tamás)200F3
NWMOModal Analysis of Mechanical Systems (Dombóvári Zoltán)200F3
NGNLNemlineáris végeselemes eljárások (Szabó László)200F3
MVGDGördülés dinamikája II (Takács Dénes)200F3
NUVENemlineáris végeselemes analízis (Hénap Gábor)220F4
NUTTŰr, többtest és nemlineáris dinamika (Csernák Gábor)310V4

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás