Kezdőlap Oktatás

Tantárgyi áttekintő

BSc tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök
BXM1Statika (Berezvai Szabolcs)120F4
BXN2Szilárdságtan (Kossa Attila)220V4
BXM3Dinamika (Takács Dénes)220V5
BXM4Rezgéstan (Insperger Tamás)210F4
BGSZMechanika szigorlat (Kovács Ádám)000S0
BXVEVégeselem módszer alapjai (Kossa Attila)201F3
BGRGRugalmasságtan alapjai (Kovács Ádám)210F3
BGMCMechanizmusok alapjai (Takács Dénes)110F3
BGSISzilárdsági méretezés (Kovács Ádám)211F5
BGGEGépek dinamikája (Bachrathy Dániel)211V5
BGRORobotok mechanikája (Stépán Gábor)110F3
BXTETermomechanika alapjai (Hénap Gábor)101F3
BMRORobotmechanizmusok dinamikája (Stépán Gábor)220F5
BMBMBiomechanika (Kiss Rita)200F3
BKSDSzakdolgozat-készítés (Kovács Ádám)0100F15
BKSZSzakmai gyakorlat (Szekrényes András)000A0
BSc Ipari termék- és formatervező mérnök
BTM1Mechanika I. (Insperger Tamás)120F4
BTM2Mechanika II. (Insperger Tamás)210V4
BTM3Mechanika III. (Magyar Bálint)210F4
BTMSMechanika szigorlat (Insperger Tamás)000S0
BSc Energetikai mérnök
BEMEMechanika (Kovács Ádám)220V4
BSc Szabadon választható tárgyak
BVEMAlkalmazott végeselemes számítások (Kossa Attila)200F3
BVEDEgyensúlyozás dinamikája (Insperger Tamás)200F3
BVGDGördülés dinamikája-Stabilitás és önvezetés (Takács Dénes)200F3
BVKDKontakt dinamika, valóság, modellek, paradoxonok (Csernák Gábor)200F3
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök (Német)
BXM1Statik (Ákos MIKLÓS)120F4
BXN2Festigkeitslehre (Ádám KOVÁCS)220V4
BXM3Dynamik (Ákos MIKLÓS)220V5
BXM4Schwingungslehre (Margit BENDE)210F4
BGSZMechanik Abschlussprüfung (Margit BENDE)000S0
BSc Gépészmérnök (Angol)
BXM1Statics (Dániel BACHRATHY)120F4
BXN2Strength of Materials (Bálint MAGYAR)220V4
BXM3Dynamics (Giuseppe HABIB)220V5
AGM4Vibrations (Zoltán DOMBÓVÁRI)210F4
AGMVFundamentals of FEM (Máté ANTALI)201F3
AGM0Comprehensive Exam of Mechanics (Ádám KOVÁCS)000S0

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás

MSc tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
MSc Gépészmérnök
NGMKMűszaki mechanika (Takács Dénes)210V4
NGVERugalmasságtan és végeselem módszer (Szekrényes András)211V5
NGMOMechanikai anyagmodellek (Hénap Gábor)201V4
NGKNKontinuummechanika (Hénap Gábor)220V5
NGAMAnalitikus mechanika (Stépán Gábor)220V5
NGNRNemlineáris rezgések (Szabó Zsolt)211V5
NGMEMechanizmusok (Csernák Gábor)110F3
NGRURúdszerkezetek (Szekrényes András)101F3
NGKIA mechanika kísérleti módszerei (Szekrényes András)101F3
NGRDRobotok dinamikája (Szabó Zsolt)110F3
NGKMKompozitok mechanikája (Szekrényes András)201F4
NGKFKapcsolt feladatok a mechanikában (Kovács Ádám)201F4
NGPRProjektfeladat (Kossa Attila)004F6
NKDADiplomamunka-készítés A (Szekrényes András)0120F15
NKDBDiplomamunka-készítés B (Szekrényes András)0120F15
NKSGSzakmai gyakorlat M (Szekrényes András)000A0
MSc Mechanical Engineering Modelling
NWAMAdvanced Mechanics (Giuseppe HABIB)300V4
NWCMContinuum Mechanics (Attila KOSSA)220F5
NWFEFinite Element Analysis (András SZEKRÉNYES)202F5
NWVINonlinear Vibrations (Gábor STÉPÁN)110V3
NWEPElasticity and Plasticity (Attila KOSSA)110F3
NWCPCoupled Problems in Mechanics (Ádám KOVÁCS)101F3
NWBSBeam Structures (András SZEKRÉNYES)110V3
NWEMExperimental Methods in Solid Mechanics (Dániel BACHRATHY)101F3
NWRODynamics of Robots (Giuseppe HABIB)200F3
NWTMThermomechanics (Ádám KOVÁCS)101F3
NWPRTeamwork project (Attila KOSSA)004F6
NKDAMaster Thesis Project A (András SZEKRÉNYES)0120F15
NKDBMaster Thesis Project B (András SZEKRÉNYES)0120F15
NWSGInternship M (András SZEKRÉNYES)000A0
MSc Mechatronikai mérnök
NMMRMechanikai rendszerek és robotok dinamikája (Szabó Zsolt)220V4
NMNMNumerikus módszerek a mechanikában (Miklós Ákos)210V4
NMNDNemlineáris dinamikai rendszerek (Csernák Gábor)210V4
MSc Energetikai mérnök
NESZEnergetikai berendezések szilárdságtana (Kovács Ádám)220F5
MSc Ipari termék- és formatervező mérnök
NTMMMechanikai modellezés (Magyar Bálint)201F4
MSc Szabadon választható tárgyak
NWMVMachine Tool Vibrations (Zoltán DOMBÓVÁRI)200F3
NGBIBiomechanika (Tamás INSPERGER)200F3
NWMOModal Analysis of Mechanical Systems (Zoltán DOMBÓVÁRI)200F3
NGNLNemlineáris végeselemes eljárások (László SZABÓ)200F3
MVGDGördülés dinamikája II (Dénes TAKÁCS)200F3
NUVENemlineáris végeselemes analízis (Gábor HÉNAP)220F4
NUTTŰr, többtest és nemlineáris dinamika (Gábor CSERNÁK)310V5

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás