Végeselem módszer alapjai

Alapadatok

  • Félév: 2020/21/2
  • Neptun tárgykód: BMEGEMMBXVE
  • Kreditpont: 3
  • Heti óraszám: 2 előadás + 1 számítógépes labor
  • Teljesítés típusa: félévközi hegy

Előadó

Távolléti oktatás

Ebben a szemeszterben a tárgy távolléti módon kerül megtartásra

Részletes információk a tárgyhoz kapcsolódó MS Teams csoportban és a Moodle oktatási felületen lesznek elérhetőek.

Tárgyfelvétel ütemezése

A 2021 tavaszi féléves kurzusjelentkezés során elsőbbséget élveznek azon hallgatók, akinek a mintatantervükben a tárgy a most következő tavaszi félévben szerepel. Ezért első körben a Neptun rendszer a következő specializációk hallgatói számára engedélyezi a tárgyfelvételt:

  • Anyagtechnológia (Gépészmérnöki BSc)
  • Gépgyártástechnológia (Gépészmérnöki BSc)
  • Biomechatronika (Mechatronikai mérnöki BSc)
  • Okos eszközök tervezése (Mechatronikai mérnöki BSc)
  • Optomechatronika (Mechatronikai mérnöki BSc)

A specializáció szerinti kurzusfelvételi feltételt a végleges kurzusjelentkezési időszakban fogjuk kiszedni. Ezt követően maradt üres helyekre jelentkezhet a többi hallgató (akiknek nem egyenes félév szerint jönne a tárgy).