Dr. Kossa Attila

egyetemi docens

tanszékvezető-helyettes

ÖNÉLETRAJZ


"Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life" - Confucius

Végzettségek

Év Képzés/Fokozat Intézmény
2012 PhD BME, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
Dolgozat címe: Exact stress integration schemes for elastoplasticity
2005
2008
Szervezett doktori képzés
nappali tagozat
BME, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
Doktori téma címe: Kontinuumok véges rugalmas-képlékeny alakváltozásának vizsgálata
2005 Okl. gépészmérnök
egyetemi oklevél
BME, Műszaki Mechanikai Tanszék
Diplomaterv címe: Hiper- és hipoelasztikus testek konstitutív egyenleteinek elméleti és numerikus vizsgálata
2002
2005
Okl. gépészmérnök szak
Nappali kiegészítő képzés
BME, Gépészmérnöki Kar
Főmodul: Alkalmazott Mechanika, Mellékmodul: Finommechanika és optika
2002 Gépészmérnök
főiskolai oklevél
Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
Szakdolgozat címe: Szilárdsági ellenőrzés végeselemes analízissel
1999
2002
Gépészmérnök szak
Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
Üzemfenntartó szakirány
1999 Gépészeti technikusképesítő Bizonyítvány
Hevesy György Műszaki Szakközépiskola, Pécs
1998
1999
Gépészeti technikum
Hevesy György Műszaki Szakközépiskola, Pécs
1998 Szakközépiskolai Érettségi Bizonyítvány
Hevesy György Műszaki Szakközépiskola, Pécs
1994
1998
Vezérlési - számítástechnikai ágazat
Hevesy György Műszaki Szakközépiskola, Pécs
1986
1994
Testnevelés tagozat
Anikó utcai Általános Iskola, Pécs


Munkahelyek, beosztások

Dátum Beosztás Intézmény
2016.01.01. Egyetemi docens BME, Műszaki Mechnikai Tanszék
2012.03.01. Adjunktus BME, Műszaki Mechnikai Tanszék
2008.09.01. Tanársegéd BME, Műszaki Mechnikai Tanszék
Dátum Beosztás Intézmény
2020.06.19. Kari Tanács Tag BME, Gépészmérnöki Kar
2018.07.01. Tanszékvezető-helyettes BME, Műszaki Mechnikai Tanszék
2017.01.01. Tanulmányi felelős BME, Műszaki Mechnikai Tanszék
2016.10.01 Kari tanulmányi bizottsági tag BME, Gépészmérnöki Kar
2016.10.01 Oktatási bizottsági tag BME, Gépészmérnöki Kar
2008-2012 Kari órarendszerkesztő és teremfelelős BME, Gépészmérnöki Kar, Dékáni Hivatal


Hallgatói ösztöndíjak

Dátum Ösztöndíj Intézmény
2004 Köztársasági Ösztöndíj Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
2001 Köztársasági Ösztöndíj Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar


Díjak, elismerések

Dátum Elnevezés Adományozó
2023
június
Gépészkar Kiváló Oktatója Díj BME
Gépészmérnöki Kar
2023
június
Műegyetem Kiváló Oktatója Díj BME
2022
június
Rektori dícséret
a BME érdekében végzett eredményes munka elismeréséül
BME
2021
március
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Magyarország
2020
szeptember
Gépészkar Kiváló Oktatója Díj BME
Gépészmérnöki Kar
2019
május
Műegyetem Kiváló Oktatója Díj BME
2016
június
Gépészkar Kiváló Oktatója Díj BME
Gépészmérnöki Kar
2015
május
Műegyetem Kiváló Oktatója Díj BME
2013
június
Gépészkar Kiváló Oktatója Díj BME
Gépészmérnöki Kar
2012
június
Rektori dícséret
a BME érdekében végzett eredményes munka elismeréséül
BME
2011
június
Dékáni dícséret
a BME Gépészmérnöki Kar érdekében végzett eredményes munka elismeréséül
BME
Gépészmérnöki Kar
2009
június
Dékáni dícséret
a BME Gépészmérnöki Kar érdekében végzett eredményes munka elismeréséül
BME
Gépészmérnöki Kar

OKTATÁS


"Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája" ― Szent-Györgyi Albert


BME Oktatók hallgatói véleményezése (OHV) eredmények

A hallgatók által írt anonim szöveges vélemények (cenzúrázatlanul az összes):

Null

Diplomatervezők, TDK

A kunzulensi feladatok teljes listája:

Dolgozat típusa Dolgozatok száma
BSC szakdolgozat 44
MSC Diplomaterv 1. 58
MSC Diplomaterv 2. 60
TDK dolgozat 11
Projektfeladat 24

Tárgyfelelős, Előadó

Tárgynév Képzés Nyelv
Statika (2017-2021) - LINK BSC Gépészmérnök
BSC Mechatronikai mérnök
Magyar
Szilárdságtan (2017-) - LINK BSC Gépészmérnök
BSC Mechatronikai mérnök
Magyar
Végeselem módszer alapjai (2013-) - LINK BSC Gépészmérnök
BSC Mechatronikai mérnök
Magyar
Alkalmazott végeselemes számítások (2022-) - LINK Szabadon választható Magyar
Continuum Mechanics (2012-) - LINK MSC Mechanical Engineering Modelling Angol
Elasticity and Plasticity (2013-) - LINK MSC Mechanical Engineering Modelling Angol
Teamwork Project (2014-) - LINK MSC Mechanical Engineering Modelling Angol
Projektfeladat (2014-)- LINK MSC Gépészmérnök Magyar
Mechanika I. (Kontinuummechanika alapjai) (2022-) - LINK PHD képzés Magyar/Angol
Mechanika II. (Válogatott fejezetek kontinuummechanikából) (2022-) - LINK PHD képzés Magyar/Angol
Mechanika II. (Véges rugalmas-képlékeny alakváltozás) (2024-) - LINK PHD képzés Magyar/Angol

Szakfelelős

Képzés neve Dátum
Gépészeti modellező mérnöki mesterképzési szak - LINK 2024.01.01.

KUTATÁS


"One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike - and yet it is the most precious thing we have” - Albert Einstein

Legfrissebb folyóiratcikkek

Elfogadás dátuma Cikk Impakt Faktor
2024.
Január
Fodor, B., Kossa, A.: Stability study of the compressible Mooney-Rivlin hyperelastic model
The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2024.
1.6 (2022)
2024.
Január
Virág, Á.D., Juhász, Zs., Kossa, A., Molnár, K.: Combining oscillatory shear rheometry and dynamic mechanical analysis to obtain wide-frequency master curves
Polymer 126742, 2024.
4.6 (2022)
2023.
Május
Floch, K., Kossa, A.: Motion Tracker Beta: A GUI based open-source motion tracking application
SoftwareX 23, 101424, 2023.
2.868 (2021)
2023.
Április
Kossa, A., Hensel, R., McMeeking, R.M.: Adhesion of a cylindrical punch with elastic properties that vary radially
Mechanics Research Communications 130, 104123, 2023.
2.749 (2021)
2022.
December
Kossa, A., Valentine, M.T., McMeeking, R.M.: Analysis of the compressible, isotropic, neo-Hookean hyperelastic model
Meccanica 58, 217-232, 2023.
2.538 (2021)
2022.
Március
Kossa, A., Berezvai, Sz., Stépán, G.: Mechanical characterization of high-speed rubber ball impacts applied for impulse excitation
Materials Today: Proceedings
-
2022.
Február
Tomin, M., Kossa, A., Berezvai, Sz., Kmetty, Á.: Investigating the impact behavior of wrestling mats via finite element simulation and falling weight impact tests
Polymer Testing 108: 107521, 2022.
4.931 (2021) D1
2022.
Február
Areyano, M., Valois, E., Sanchez, I.C., Rajkovic, I., Wonderly, W.R., Kossa, A., McMeeking, R.M., Waite, H.: Viscoelastic analysis of mussel threads reveals energy dissipative mechanisms
Journal of the Royal Society Interface 19: 20210828, 1-10, 2022.
4.293 (2021)
2022.
Január
Kossa A.: “Double-Network” hidrogélek mechanikai anyagmodellezése
Biomechanica Hungarica XIV./2., 42-52, 2021.
-
2021.
Július
Kossa, A., McMeeking, R.M.: The Effect of an Implanted Filter on Valsalva-Compression and Respiratory-Compression of the Inferior Vena Cava
Journal of Elasticity 145, 383–408, 2021. Special issue: In recognition of the 60th birthday of Gerhard Holzapfel
1.742 (2021)
2021.
Június
Berencsi, B.F., Kossa, A.: Analyzing the effect of temperature on squash ball impacts using high-speed camera recordings
Periodica Polytechnica-Mechanical Engineering 65(4), pp. 354–362, 2021.
-
2021.
Május
Heczko, J., Kottner, R., Kossa, A.: Rubber ageing at elevated temperature – model calibration
European Journal of Mechanics / A Solids 89, August–October 2021, 104320.
4.873 (2021)
2021.
Április
Kossa, A., Horváth, A. L.: Powerful calibration strategy for the two-layer viscoplastic model
Polymer Testing 99, 107206.
4.931 (2021) D1
2020.
November
Samri, M., Kossa, A., Hensel, R.: Effect of subsurface microstructures on adhesion of highly confined elastic films
Journal of Applied Mechanics, Mar 2021, 88(3): 031009. Special Issue: In Honor of Professor Robert McMeeking's 70th Birthday.
2.794 (2021)
2020.
Október
Kossa, A., McMeeking, R.M.: Bending of a Nitinol Cantilever and its Fatigue Performance
Extreme Mechanics Letters 42, January 2021, 101083.
4.728 (2021)
2020.
Január
Berezvai, Sz., Kossa, A.: Performance of a parallel viscoelastic-viscoplastic model for a microcellular thermoplastic foam on wide temperature range
Polymer Testing 84, April 2020, 106395.
4.282


Kutatási területekKutatási projektek

Saját kutatási projektek

Időtartam Cím Kutatási program
2022
2026
Funkcionális bioanyagok mechanikája
(Mechanics of Functional Biomaterials)
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
"OTKA" fiatal kutatói kiválósági program
NKFIH azonosító: FK 142457
2018
2022
Gekkók által ihletett száraz ragasztók mechanikája
(Mechanics of Gecko-Inspired Dry Adhesives)
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat
NKFIH azonosító: FK 128662
2013
2016
Sejtszerkezetű anyagok mechanikai modellezése
(Constitutive modelling of cellular solids)
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
Fiatal kutatói posztdoktori pályázat
OTKA azonosító: PD 108691.


Résztvevő kutató más kutatásokban:

Időtartam Cím Kutatási program
2020 ProExcer: Projectile exciter for noiseless environment
LINK
European Research Council (ERC)
Proof of Concept Grant
Vezető kutató: Dr. Stépán Gábor
2014
2019
Stability Islands: Performance Revolution in Machining
(Stabilitási szigetek: forradalmi teljesítménynövekedés a forgácsolás technológiában)
LINK
European Research Council (ERC)
Advanced Grant
Vezető kutató: Dr. Stépán Gábor
2008
2011
Mikrokontinuumok képlékeny alakváltozása Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
2005
2007
Véges rugalmas-képlékeny alakváltozás elméleti és numerikus vizsgálata Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)


Külföldi tanulmányút, hallgatott kurzusok

Tanulmányút

Időtartam Egyetem Program
2020.11.01.
2021.05.31.
UCSB, Materials Research Laboratory, University of California, Santa Barbara, California, USA Visiting Research Associate
Host Professor: Robert McMeeking, Group: IRG 3: Resilient Multiphase Soft Materials
2016.01.01.
2016.08.31.
UCSB, University of California, Santa Barbara, California, USA HAESF Senior Leaders and Scholars Fellowship Program
Host Professor: Robert McMeeking
2010.08.16.
2010.09.17.
UTD, University of Texas at Dallas, Texas, USA Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a "National Science Foundation" (NSF) közötti együttműködés


Kurzusok

Dátum Kurzus címe Szervezet Helyszín
2015.08.31.
2015.09.01.
13th Short Course on Computational Techniques for Plasticity CIMNE, International Center for Numerical Methods in Engineering Barcelona, Spanyolország
2013.05.20.
2013.05.24.
Iso-Geometric Methods for Numerical Simulation CISM, International Centre for Mechanical Sciences Udine, Olaszország
2007.07.09.
2007.07.13.
Generalised continua and dislocation theory CISM, International Centre for Mechanical Sciences Udine, Olaszország


Tagságok tudományos szervezetekben

Dátum Tagság, Szervezet
2023.09.29. Elnök. The Danubia Adria Society on Experimental Methods (DAS)
2021.12.23. Szerkesztőbizottsági tag. Journal of Computational and Applied Mechanics (Folyóirat honlapja)
2018.01.18. Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottsági Tag. Magyar Tudományos Akadémia (MTA link)
2017. Tudományos bizottsági tag. International Measurement Confederation (IMEKO) - TC15 - Experimental Mechanics (IMEKO - TC15)
2016.09.01. Tudományos bizottsági tag. The Danubia Adria Society on Experimental Methods (DAS)
2015.03.24. MTA köztestületi tagság. Tudományos osztály: VI. Műszaki Tudományok Osztálya. Tudományos bizottság: Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság


Kutatói ösztöndíjak

Dátum Megnevezés
2020-2021 Új Nemzeti Kiválósági Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2019-2020 Új Nemzeti Kiválósági Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2018-2019 Új Nemzeti Kiválósági Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2017-2018 Új Nemzeti Kiválósági Program, Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2017-2020 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Téma: Hőre lágyuló polimerek anyagmodellezése
2016 HAESF Senior Leaders and Scholars Fellowship Program. University of California, Santa Barbara, California, USA
2014 Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj. Nemzeti Kiválóság Program
2009-2010 Pro Progressio Alapítvány, Fiatal oktatói ösztöndíj


Publikációk

Publikációs lista letöltése:

Publikációs listák különböző adatbázisokban:


Google Scholar

Magyar Tudományos Művek Tára

Publons

Scopus

ORCID


További Adatlapok

iMechanica

LinkedIn

ResearchGate

Országos Doktori Tanács


Doktoranduszok

Kezdés Név Téma
2016 tavasz Dr. Berezvai Szabolcs Constitutive modelling of compressible solids including viscoelastic-viscoplastic effects
Állapot: fokozatot szerzett (2020.06.25.)
2020 tavasz Horváth András Levente Száraz ragasztók mechanikája
Állapot: doktorandusz
2023 tavasz Havasi Kristóf Természetes és mesterséges bioanyagok mechanikai modellezése
Állapot: doktorandusz
2023 ősz Fodor Balázs Péter Konstitutív modellek fejlesztése polimer habokhoz
Állapot: doktorandusz


Bírálói tevékenység folyóiratokban

Folyóirat neve
Biomechanica Hungarica
Mechanics of Time-Dependent Materials
Journal of Cellular Plastics
Advances in Manufacturing
Applied Mathematics and Computation
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
International Journal for Numerical Methods in Engineering
International Journal of Solids and Structures
Journal of the Royal Society Interface
Materials Today: Proceedings
European Journal of Mechanics / A Solids

IPARI KAPCSOLAT


Nagysebességű kamerás felvételek

Nagysebességű kamerás felvételek készítése és a videók feldolgozása, elemzése. Normál és makró felvételek készítése.

Rendelkezésre álló kamera: Photron FastCam SA-5
Maximális felbontás: 1024 x 1024 pixels @ 7 500 FPS
Maximális FPS: 128 x 24 pixels @ 775 000 FPS

Example Example

Example Example


Mechanikai anyagvizsgálatok

Húzó-, nyomó- és hajlítóvizsgálatok elvégzése, relaxáxiós és kúszási jelenségek kimérése. Egyedi mechanikai tesztek kivitelezése. A mérési adatok mellett kép- és videófelvételek készítése, szükség esetén akár nagysebességű kamerával is.

Example

Example Example


Mechanikai anyagmodellezés

Mechanikai anyagmodellek illesztése mérési adatokhoz. Rugalmas, viszkoelasztikus, képlékeny, rugalmas-képlékeny, viszkoplasztikus, hiperelasztikus, viszko-hiperelasztikus és egyedi fejlesztésű anyagmodellek illesztése, paraméterek meghatározása.

Example

Example


Végeselemes számítások, szimulációk

Statikus és dinamikai feladatok végeselemes analízise. Szilárdsági számítások, méretezés, ellenőrzés. Végeselemes modellfejlesztés.

Example

Example

Example

Oktatás

Oktatási kurzusok tartása csoportoknak a mechanika különböző fejezeteiből: Statika, szilárdságtan, végeselemes módszer, rugalmasságtan, képlékenységtan, kontinuum-mechanika. Magyar és angol nyelven.

Example

Example Example

Example Example

EGYÉB


Mechanikához kapcsolódó régi klasszikus könyvek

Forrás: www.archive.org

DJVU file-ok megnyitásához: WinDjViewTovábbi adatlapok, csatornák


Saját YouTube csatorna

MarkMyProfessor oldal

360cities oldal


Linkek


BME Műszaki Mechanikai Tanszék Facebook oldala

BME Műszaki Mechanikai Tanszék YouTube csatornája

MeMento - Mechanika Mentorprogram
Használt ingyenes szoftverek

Név Leírás
WebPlotDigitizer Adatok kinyerése diagramokból
Kompozer HTML szerkesztő
Audacity Audio szerkesztő
LyX LaTeX WYSIWYG szekesztő
Thunderbird E-mail kliens
TEX Live LaTeX fordítókörnyezet
TEXMaker LaTeX szerkesztő
Fastone Image Viewer Képnéző
IrfanView Képnéző
CDBurnerXP CD/DVD/Blue-Ray-író
Publish or Perish Hivatkozás elemző
Greenshot Képmetsző
7-ZIP Tömörítő
AOMEI Backupper Rendszer és lemez backup
Notepad++ Text editor
JabRef Irodalomjegyzék kezelő
K-Lite Codec Pack Videó kodek csomag
HandBrake MP4 konvertáló
Lagarith Veszteségmentes AVI kodek
OBS Studio Képernyő videó rögzítő
Desmos Függvény rajzoló
GeoGebra Függvény rajzoló
PerspectiveImageCorrection Kép kivágó perspektivikus korrekcióval

KAPCSOLAT


Munkahelyi cím:

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5. (MM épület)

E-mail:

kossa@mm.bme.hu

Telefon:

+36-1-463-1368