A Műszaki Mechanikai Tanszék oktatói által meghirdetett TDK témák

[BME TDK][Régi MM TDK honlap]

SZABÓ Zsolt
 1. Követő erő kísérleti modelljeinek vizsgálata
 2. Súrlódásos modellek vizsgálata a rúdon lecsúszó csúszkán keresztül
 3. Befogott rúd végére szerelt excenteres gerjesztő motor dinamikai vizsgálata
STÉPÁN Gábor
 1. Mechanizmusok rezgései (pl. automatikus garázs ajtók, kapuk)
 2. Térbeli gördülési feladatok (pl. bicikli modellek, ABS)
 3. Rotordinamika (,,rubbing'' jelenség elektromágneses csapágyazású tengelyeken)
 4. Egyensúlyozás (emberi, robot)
SZEKRÉNYES András
 1. Rugalmas szerkezetek paraméteres gerjesztése (pl. bicikliküllő)
 2. Repedésterjedés stabilitása, törésmechanika
 3. Rugalmas vékonyfalú szerkezetek geometriai nemlinearitása, bifurkációk (pl. rúdugrás, horgászbot)
 4. Szendvicsrudak mechanikája
 5. Súlyemelés modellezése direkt időintegrálással
KOVÁCS Ádám
 1. MEMS szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata (mikroérzékelők és -beavatkozók, porózus anyagú szűrők, stb.)
 2. Bioérzékelők tervezése és szilárdsági vizsgálata.
 3. Nyomástartó berendezések kifáradásának analitikus és numerikus vizsgálata.
 4. Maradó feszültség numerikus meghatározása lézeres deformáció mérésekből.

Részletesebb információkért kérjük, forduljon a megfelelő oktatóhoz.