Kedvenc oldalak

+ hozzáadás a kedvencekhez

Regisztrált Szakértő Mérnök képzés

Oktatás ideje: 2023. október 2-27..
Jelentkezési határidő: 2023. szept. 15.

Kezdőlap Oktatás Tantárgyi áttekintő

Műszaki Mechanika

Tantárgy kód: BMEGEMMNGMK

Előadó: Dr. Takács Dénes

Hallgatóknak: Moodle

Tantárgy adatlapja: BME GPK Portál link

Tantárgyi információ

A tárgyat a Gépészmérnöki Kar nappali tagozatos hallgatói tanulják a Gépészmérnöki és Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterképzési szakok kötelező tárgyaként heti 2 óra előadás + 1 óra tantermi gyakorlat + 0 óra laboratóriumi gyakorlat formájában.

A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsga jegy.

A tantárgy célja

A tantárgya célja, a gépszerkezetek rezgéseinek vizsgálatához szükséges módszerek megismertetése. Cél, hogy a tárgyat teljesítő hallgatóknak biztos alapot adjon az alapvető dinamikai problémák modellezésére és elemzésére. További cél a hallgatók logikus gondolkodásának fejlesztése és a természettudományos ismeretek mélyítése.

Tematika

 • Dinamikai összefoglalás
 • Ütközések
 • Dinamikai terhelések figyelembe vétele szilárdságtani feladatokban
 • Rezgéstani összefoglalás
 • A modális analízis alapjai
 • Közelítõ módszerek sajátfrekvenciák és lengésképek meghatározására – Rayleigh, Stodola, Dunkerley módszerei
 • Kontinuumok rezgései, rugalmas egyenes rúd longitudinális, csavaró és hajlító rezgései
 • Rezgo húr
 • Rugalmas nyomott rúd stabilitásvesztése, nyomott és húzott rudak hajlító rezgései
 • Rotorok rezgései, Campbell diagram

Ajánlott szakirodalom

 1. Csernák Gábor: Dinamika, Akadémiai Kiadó, 2018
 2. Csernák Gábor, Stépán Gábor: Rezgéstan, Akadémiai Kiadó, 2019
 3. Ludvig Gy.: Gépek Dinamikája, Műszaki Könyvkiadó, 1973
 4. Csizmadia-Nándori: Mozgástan, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
 5. Norton, M. P.: Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers, Cambridge University Press, 1989
 6. Kármán, T. von, Biot, M. A., Mathematical Methods in Engineering, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1940