Kedvenc oldalak

+ hozzáadás a kedvencekhez

Regisztrált Szakértő Mérnök képzés

Oktatás ideje: 2023. október 2-27..
Jelentkezési határidő: 2023. szept. 15.

Statika

Félév: 2023/24/II.

Tantárgy kód: BMEGEMMBXM1

Tárgyfelelős: Dr. Berezvai Szabolcs (berezvai(at)mm.bme.hu)

Kreditpont: 3 kredit

Tantárgyi adatlap

Hallgatóknak: A tantárggyal kapcsolatos részletes információk, anyagok a GPK MOODLE felületén lesznek elérhetőek!

Tantárgyi információ

A tárgyat a Gépészmérnöki Kar nappali tagozatos hallgatói tanulják a Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki alapképzésben kötelező tárgyaként heti 1 óra előadás + 2 óra tantermi gyakorlat + 0 óra laboratóriumi gyakorlat formájában.

A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges félévközi jegy.

A tantárgy célja

A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a statika tudományterület fő elemeit, számítási módszereit különös tekintettel a gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki alkalmazások terén.

Tematika

 • Bevezetés, vektoralgebra összefoglalás
 • Statikai alapfogalmak: erő, erőpár, kényszer
 • Térbeli és síkbeli erőrendszerek, statikai vektorkettős, erőrendszerek osztályozása, centrális egyenes
 • Egyensúly: egyensúlyi egyenletek, párhuzamos erőrendszer
 • Súlypontszámítás
 • Rúdszerkezetek: rácsos és csuklós szerkezetek
 • Igénybevételek: igénybevételi ábrák és függvények, síkgörbe rudak igénybevételei
 • Súrlódás

Ajánlott szakirodalom

 1. Csernák Gábor: Statika, Akadémiai Kiadó, (kézirat)
 2. Csizmadia-Nándori: Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
 3. Muttnyánszky Ádám: Statika, Budapesti Műszaki Egyetem. Gépészmérnöki Kar, 1972
 4. Dr. Elter Pálné: Statika példatár, Budapesti Műszaki Egyetem. Gépészmérnöki Kar, 1997.