Kezdőlap Oktatás

MSc tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
MSc Gépészmérnök
NGMKMűszaki mechanika (Takács Dénes)210V4
NGVERugalmasságtan és végeselem módszer (Szekrényes András)211V5
NGMOMechanikai anyagmodellek (Szabó László)201V4
NGKNKontinuummechanika (Szabó László)220V5
NGAMAnalitikus mechanika (Stépán Gábor)220V5
NGNRNemlineáris rezgések (Szabó Zsolt)211V5
NGMEMechanizmusok (Zelei Ambrus)110F3
NGRURúdszerkezetek (Szekrényes András)101F3
NGKIA mechanika kísérleti módszerei (Szekrényes András)101F3
NGRDRobotok dinamikája (Szabó Zsolt)110F3
NGKMKompozitok mechanikája (Szekrényes András)201F4
NGKFKapcsolt feladatok a mechanikában (Kovács Ádám)201F4
NGPRProjektfeladat (Kossa Attila)004F6
NKDADiplomamunka-készítés A (Szekrényes András)0120F15
NKDBDiplomamunka-készítés B (Szekrényes András)0120F15
NKSGSzakmai gyakorlat M (Szekrényes András)000A0
MSc Mechanical Engineering Modelling
NWAMAdvanced Mechanics (Habib Giuseppe)300V4
NWCMContinuum Mechanics (Kossa Attila)220F5
NWFEFinite Element Analysis (Szekrényes András)202F5
NWVINonlinear Vibrations (Stépán Gábor)110V3
NWEPElasticity and Plasticity (Kossa Attila)110F3
NWCPCoupled Problems in Mechanics (Kovács Ádám)101F3
NWBSBeam Structures (Szekrényes András)110V3
NWEMExperimental Methods in Solid Mechanics (Bachrathy Dániel)101F3
NWRODynamics of Robots (Giuseppe HABIB)200F3
NWTMThermomechanics (Kovács Ádám)101F3
NWPRTeamwork project (Kossa Attila)004F6
NKDAMaster Thesis Project A (Szekrényes András)0120F15
NKDBMaster Thesis Project B (Szekrényes András)0120F15
NWSGInternship M (Szekrényes András)000A0
MSc Mechatronikai mérnök
NMMRMechanikai rendszerek és robotok dinamikája (Szabó Zsolt)220V4
NMNMNumerikus módszerek a mechanikában (Miklós Ákos)210V4
NMNDNemlineáris dinamikai rendszerek (Csernák Gábor)210V4
MSc Energetikai mérnök
NESZEnergetikai berendezések szilárdságtana (Kovács Ádám)220F5
MSc Ipari termék- és formatervező mérnök
NTMMMechanikai modellezés (Magyar Bálint)201F4
MSc Szabadon választható tárgyak
NWMVMachine Tool Vibrations (Dombóvári Zoltán)200F3
NGBIBiomechanika (Insperger Tamás)200F3
NWMOModal Analysis of Mechanical Systems (Dombóvári Zoltán)200F3
NGNLNemlineáris végeselemes eljárások (Szabó László)200F3
MVGDGördülés dinamikája II (Takács Dénes)200F3
NUVENemlineáris végeselemes analízis (Hénap Gábor)220F4
NUTTŰr, többtest és nemlineáris dinamika (Csernák Gábor)310V4

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás