Kezdőlap Oktatás

BSc tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök
BXM1Statika (Berezvai Szabolcs)120F4
BXM2Szilárdságtan (Kossa Attila)210V4
BXM3Dinamika (Stépán Gábor)220V5
BXM4Rezgéstan (Stépán Gábor)210F4
BGSZMechanika szigorlat (Kovács Ádám)000S0
BXVEVégeselem módszer alapjai (Kossa Attila)201F3
BGRGRugalmasságtan alapjai (Kovács Ádám)210F3
BGMCMechanizmusok alapjai (Gyebrószki Gergely)110F3
BGSISzilárdsági méretezés (Kovács Ádám)211F5
BGGEGépek dinamikája (Bachrathy Dániel)211V5
BGRORobotok mechanikája (Stépán Gábor)110F3
BXTETermomechanika alapjai (Kovács Ádám)101F3
BMRORobotmechanizmusok dinamikája (Stépán Gábor)220F5
BMBMBiomechanika (Zelei Ambrus)200F3
BKSDSzakdolgozat-készítés (Kovács Ádám)0100F15
BKSZSzakmai gyakorlat (Szekrényes András)000A0
BSc Ipari termék- és formatervező mérnök
BTM1Mechanika I. (Insperger Tamás)120F4
BTM2Mechanika II. (Insperger Tamás)210V4
BTM3Mechanika III. (Magyar Bálint)210F4
BSc Energetikai mérnök
BEMEMechanika (Kovács Ádám)220V4
BSc Szabadon választható tárgyak
BVEMAlkalmazott végeselemes számítások (Kossa Attila)200F3
BVEDEgyensúlyozás dinamikája (Insperger Tamás)200F3
BVGDGördülés dinamikája-Stabilitás és önvezetés (Takács Dénes)200F3
BVKDKontakt dinamika, valóság, modellek, paradoxonok (Csernák Gábor)200F3
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök (Német)
BXM1Statik (Miklós Ákos)120F4
BXM2Festigkeitslehre (Kovács Ádám)210V4
BXM3Dynamik (Miklós Ákos)220V5
BXM4Schwingungslehre (Bende Margit)210F4
BGSZMechanik Abschlussprüfung (Bende Margit)000S0
BSc Gépészmérnök (Angol)
BXM1Statics (Bachrathy Dániel)120F4
BXM2Strength of Materials (Magyar Bálint)210V4
AGM3Dynamics (Stépán Gábor)220V5
AGM4Vibrations (Dombóvári Zoltán)210F4
AGMVFundamentals of FEM (Antali Máté)201F3
AGM0Comprehensive Exam of Mechanics (Kovács Ádám)000S0

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás