GÉPÉSZETI FEJLESZTŐ SPECIALIZÁCIÓ

(2N-AG0-GF-2010 / -2017)

Tartalom

Tárgyfelvétel információ:

A mintatantervben szereplő Rugalmasságtan és mechanizmusok alapjai (BMEGEMMBGRU) c. tárgy nem indul. Helyette két újat, a Rugalmasságtan alapjai (BMEGEMMBGRG) és a Mechanizmusok alapjai (BMEGEMMBGMH) c. tárgyakat kell felvenni. Ezek heti óraszáma és összkredit értéke megegyezik az összevont tárgyéval.

Specializáció bemutató

2022. május 3. (kedd) 18.00 óra, MM ép. I. em. 29.

Előtanulmányi követelmény:

Matematika szigorlat, Mechanika szigorlat.

A specializációra való felvétel minimum pontszáma: 300 pont A felvételi pontszám a két szigorlat átlagosztályzata 80-szorosa és a görgetett átlag 20-szorosa alapján számított eredmény.

Tájékoztató

A specializáció oktatási célja

A Gépészeti fejlesztő specializáció célja olyan gépészmérnökök kibocsátása, akik képesek a gépek, berendezések üzemeltése során felmerülő mérnöki feladatok mechanikai, áramlás- és hőtechnikai modellezésére, a modellek matematikai és számitástechnikai módszerekkel történő analízisére, valamint az ezzel kapcsolatos kísérletek kivitelezésére. A képzésben szereplő tárgyak anyagának elsajátítása jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel Dr. Kovács Ádámhoz lehet fordulni.

Tanszéki tárgyak

Kötelező tárgyak


Kötelezően választható tárgyak

Az alábbi két csoportból egyet-egyet kell választani:


Szakdolgozat készítés

Záróvizsga