KEZDÕLAP ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓK OKTATÁS HOBBI ELÉRHETÕSÉG LINKEK
Jelenlegi kutatási témám: Simmi

A simmi szó alatt a jármûdinamikában a kerékszitálást értik. Az elnevezés a múlt század harmincas éveiben népszerû tánc nevébõl fakad. Ugyanis ezidõtájt kezdtek el foglalkozni a repülõgép orrfutókon idõnként fellépõ laterális rezgésekkel. Ebbõl is látszik, hogy már régóta foglalkoztatja a szakembereket ez a fizikai jelenség, de tökéletes magyarázattal, megoldással mind a mai napig nem szolgált még senki.

A kerékszitálással még egyetemista koromban kezdtem foglalkozni Dr. Stépán Gábor, akkori egyetemi oktatóm - most már témavezetõm doktoranduszi idõm alatt - irányításával TDK munka keretében. Eleinte csak elvi síkon mozogtunk, sok számítást végeztünk és érdekes eredményeket kaptunk, melyek persze bizonyítás híján csak szép teóriák voltak.
 

Bizonyítandó számításainkat ekkor ötlött fel bennünk, hogy akár kísérletekkel is alátámaszthatnánk elméletünket. Szerencsénkre a Műszaki Mechanikai Tanszék Biomechanikai Labóratóriumában rendelkezésünkre állt egy átlagosnál jóval profibb és drágább futópad, így csupán a vontatáshoz szükséges berendezést kellett megépíteni. A kísérleti berendezést úgy alakítottuk ki, hogy a lehetõ legtöbb paramétert állítani tudjuk.
 
 

Az elméleti eredményeink közül jónéhányat sikeresen validáltunk a kísérletek során és ezzel több gumiipari cég (Michelin, Good Year) valamint az Airbus figyelmét is felkeltettük. De a BMW autóipari cég, valamint a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. is mutatott némi érdeklõdést eredményeink iránt. Az utóbbi idõben a sajtó is rátalált a témára és a Magyar Televízió Delta című műsorában szerepelt a kísérlet.

Méréseink során sok olyan gyakorlati tapasztalathoz jutottunk, melyekkel számos továbbfejlesztési lehetõség tárult elénk mind az elméleti modellt illetõen, mind pedig a kísérleti berendezéssel kapcsolatban.

Jelenleg az elméleti modell tökéletesítésén dolgozom, aminek segítségével új lehetõségek tárulnak fel a kísérletekkel kapcsolatban. Elõkészítettem egy új mérési eljárást, amivel hatékonyabban mérhetek, valamint eddig elérhetetlen mérési eredményekhez juthatunk.

Akinek sikeresen felkeltettem érdeklõdését, az az alábbi linkekre kattintva további információkhoz juthat. A linkek között megtalálható a Delta simmivel kapcsolatos adása is, talán ezt a legszórakoztatóbb megnézni, de igyekszem további érdekes képeket, elméleti ábrákat és videókat feltölteni a honlapra. Aki mélyebben érdeklõdik a simmi elméleti háttere után, az is megtalálja a nekivaló linkeket.

Jó szórakozást!

Populáris linkek:
Letölthető publikációk:
Korábbi tudományos munkáim

Egyetemi éveim alatt több TDK munkában vettem részt. Bár elsõsorban mechanika terén igyekeztem bõvíteni tudásomat néha sikerült egyéb tudományos területre is betekintenem. Így alakult, hogy más szekcióban is adtam elő a TDK konferencián.

Más témájú TDK dolgozataim: