VÉGZETTSÉGEK, OKLEVELEK

 

1987    Egyetemi doktori fokozat, dr.techn.  (BME, Gépészmérnöki Kar)

1980    Okleveles gépészmérnök (BME, Gépészmérnöki Kar, Matematikus mérnök szak)

1975    Érettségi (Budapesti Eötvös József Gimnázium, német tannyelvű osztály)

 

 

MUNKAHELYEK

 

1982-2022      BME GPK Műszaki Mechanikai Tanszék

MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjas, majd tudományos munkatárs

1987 óta egyetemi adjunktus

1980-1982       Központi Bányászati Fejlesztési Intézet

 

NYELVISMERET

 

német, francia, angol (hazai és külföldi nyelvvizsgákkal; előadóképes, tárgyalóképes)

 

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Osztatlan képzés 1982-2008

Alaptárgyakon (Statika, Szilárdságtan, Kinematika és Dinamika, Lengéstan, Rugalmasságtan) és modultárgyakon (Alkalmazott mechanika, Kontinuummechanika) gyakorlatvezetés

1994-2001       Mechanika III. Főiskolai képzés, tárgyfelelős, előadás

2001-2008       Lengéstan,  Kinematika és dinamika, keresztfélév, előadás

2001-2008       Mechanizmusok, tárgyfelelős, előadás

 

Kétlépcsős képzés 2006-2022

Statika, Dinamika, Rezgéstan,

Mechanizmusok alapjai (BSc, 2008-2014), Mechanizmusok (MSc, 2008-2012)

 

Német nyelvű képzés (GPK):

1995-2022 minden alaptárgy, előadás, gyakorlat

 

Angol nyelvű képzés (GPK)

Dynamics, BSc (2005-2013, előadás, gyakorlat))

Vibrations, BSc (2008-2012, előadás, gyakorlat)

Mechanisms, MSc (2007-2012)

 

Francia nyelvű képzés

1996-2006      BME Tanok Francia Tagozat: Physique (karközi), Élasticité (GPK)

2016-2018      AUF projekt: Frankofon mérnökképzés, Statique (GPK)

 ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK

 

1990                Franciaország, Le Mans, szakmai gyakorlat (1 hónap, francia nyelvet vagy

                        francia nyelven oktatóknak, Francia Intézet ösztöndíj)

 

1990-1991      Németország, Müncheni Műszaki Egyetem (9 hónap, DAAD ösztöndíj)

Kutatási téma: robotdinamika (2 publikáció)

 

1996, 2000      Németország, Karlsruhei Műszaki Egyetem (1-1 hónap), DAAD tanulmányút,

                        tananyag kidolgozása, a BME német nyelvű képzése számára

 

1998                Franciaország, INSA de Lyon, (3 hónap) AUPELF-UREF ösztöndíj,

                        Kutatási téma: biomechanika, adatfeldolgozás

(1 kutatási jelentés, 1 konferenciaelőadás)

 

2001                Franciaország (két hét) CoCop ösztöndíj, oktatási program kidolgozása a BME

                        Francia Tagozatával

 

2003                Szlovákia, Pozsonyi Műszaki Egyetem (1 hónap), CEEPUS ösztöndíj

 

 

 

 

KÜLFÖLDI VENDÉGOKTATÓI TEVÉKENYSÉG

 

1997, 1999, 2004      Franciaország, INSA de Lyon (6, 4, 3 hónap)

                        oktatott tárgyak: Cinématique, Théorie des mécanismes

                        franciául

 

2001, 2002      Németország, Karlsruhei Műszaki Egyetem (2, 1 hónap)

                        International Departement

oktatott tárgyak: Kinetics, Vibrations, Analytical mechanics

angolul

 

2001                Románia, Bukaresti Műszaki Egyetem, Francia Tagozat, 2 hét (PEIR)

                        oktatott tárgy: Introduction à la théorie des mécanismes

franciául

 

2005, 2007, 2008  Franciaország, INSA de Rennes (2, 1, 1 hónap)

                        oktatott tárgyak: Cinématique, Probabilité et Statistique, Algebre, Analyse

                        franciául

 

2008                USA, University of Arizona, Aerospace and Mechanical Engineering

(Summer session, 2 hónap)

oktatott tárgy: AME 352, Dynamics of Machines

angolul

 

2013, 2014      DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg) Heidenheim an der Brenz

                        (1-1 trimeszter)

oktatott tárgyak: Statik, Festigkeitslehre, Maschinendynamik, Schwingungslehre

németül

 

2014                DHBW, MINT Akademie (1 hónap)

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)

nyári egyetemi felkészítő tanfolyam matematikából

németül

 

1999-2019      Socrates, Erasmus program keretében vagy meghívásra,

évente egy vagy két hét beoktatás a fogadó fél tantervében,

mechanikai és matematikai tárgyakban

franciául

 

 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG

 

1998                Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat, Felsőoktatási Fejlesztési Projekt

                        jegyzet írása (BME GPK)

 

2006                Tankönyvpályázat (A Korszerű mérnökért Alapítvány)

oktatási segédanyag kidolgozása (BME GPK, Műszaki Mechanikai Tanszék)

 

2001, 2002      Tempus Közalapítvány, Leonardo hallgatói mobilitási pályázat

a BME Tanok Francia Tagozata nemzetközi igazgatóhelyettesi minőségében

 

2016-2018      AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)

Frankofon mérnökképzés c. projekt, GPK koordinátori minőségben

 

             

 

 

OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

 

1989-90          A BME TANOK Francia Tagozatát létrehozó Munkaközösség tagja (TEMPUS)

 

1990                A Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottságának titkára

 

1997 - 2003    A BME TANOK Francia Tagozatának gépészkari felelőse

 

1999 - 2003    A BME TANOK Francia Tagozatának nemzetközi kapcsolatokért felelős

                        igazgatóhelyettese

 

2003-2022      A BME GPK francia kapcsolatok koordinátora

 

2013-2022      A BME GPK német nyelvű képzési program kari felelőse

 

2004-2022      ENSAM-Cluny és a BME GPK két diplomát adó mesterképzés koordinátora,

                        oktatási és nemzetközi felelőse

 

2008-2017      A BME GPK Műszaki Mechanikai Tanszékének Oktatási felelőse

 

2008-2016      GPK Oktatási Bizottságának tagja 

 

 

 

OKTATÁSPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG

 

Az Európai felsőoktatási térség kialakításához kapcsolódó folyamatokban való részvétel. Konferenciákon való előadások.

 

2003 január

ESTP Paris, a BME képviseletében

2007 szeptember

2nd IGIP Regional Conference, Wuppertal

2007 július

SEFI and IGIP Joint Annual Conference, Miskolc

2009 október

ASEE 8th Global Colloquium on Engineering Education, Budapest

 

 

 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

 

2010-2022      A BME Közalkalmazotti Tanácsának (KAT) tagja

2017-2022      GPK Kari Tanácsának tanácskozási jogú tagja (KAT delegált)

2018-2022      BME Szenátus Oktatási Bizottsága tagja (KAT delegált)

 

 

 

 

NEMZETKÖZI MOBILITÁSI ROGRAMOK VEZETÉSE, KOORDINÁLÁSA

 

2001, 2002     

A TEMPUS Közalapítvány Leonardo da Vinci mobilitási programja, külföldi szakmai gyakorlat a BME TANOK Francia Tagozatának hallgatói számára

egyirányú mobilitás

(40 hallgató, 3 hónapos szakmai gyakorlat, Franciaország több régiójában, közel 30 iparvállalatnál)

A program menedzselése, BME Tanok Francia Tagozata nemzetközi igazgatóhelyettesi minőségében

 

2003 - 2005     

Szakmai gyakorlat Franciaországban pályakezdő magyar fiatalok számára, bármely szakterületről, bármely magyarországi régióból.

egyirányú mobilitás

Magyarországi szervező, koordinátor 

(Magyarország EU csatlakozásának támogatására az ipar, a gazdaság, a jog, a művészetek, a közigazgatás területén a felsőoktatásban végzős magyar hallgatók számára a nantes-i Rotary klubok 2 hónapos szakmai gyakorlatot ajánlottak fel Franciaországi vállalatoknál, cégeknél, 75 főnek.)                                

 

2008-2012

Study Manager in EU/US ATLANTIS Program (Cooperation in Higher Education and Vocational Training)

egyszemeszteres részképzés Amerikában magyar hallgatók számára (New Mexico State University és University of Arizona), és amerikai vendéghallgatók fogadása

 

 

2013-2022 A BME GPK német nyelvű képzési programja keretében a hallgatók egyszemeszteres részképzésének szervezése, tanulmányi ügyeinek menedzselése

kari felelősi minőségben (egyirányú mobilitás)

 

2004-2022     

ENSAM-Cluny és a BME GPK két diplomát adó mesterképzés koordinátora, oktatási és nemzetközi felelőse (kétirányú mobilitás)

 

1999-2003

A BME TANOK Francia Tagozata: BME oktatók vendégtanári posztjainak szervezése, francia vendégelőadók meghívása (évente 5-10 fő)

 

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

 

1992 könyv nyelvi és szakmai lektorálás (Horst Lippmann: Angewandte Tensorrechnung,

Springer, 1993)

1997 Járműdinamika jegyzetek fordítása németről franciára, INSA de Lyon, Franciaország

 

1983-1985 magyar és francia amatőr ifjúsági kosárlabda csapatoknak barátságos mérkőzések szervezése, utaztatás, tolmácsolás (kétirányú mobilitás)

 

 

ELISMERÉSEK

 

2002    Az Oktatási Minisztérium és a Tempus közalapítvány Mobilitási Nívódíja, Projektmenedzsment, fenntarthatóság kategóriában, a BME TANOK Francia Tagozata vezetésének

            „A BME Francia Tagozata hallgatóinak franciaországi szakmai gyakorlata”

c. Leonardo projektért

 

2005    Leonardo da Vinci Quality in Mobility Diploma

            Students kategóriában, a BME TANOK Francia Tagozata vezetésének

„A BME Francia Tagozata hallgatóinak franciaországi szakmai gyakorlata”

c. Leonardo projektért

 

2005    Franciaország, Paul Harris medallion, a 2003-2005

Szakmai gyakorlat Franciaországban pályakezdő magyar fiataloknak

c.program magyarországi menedzseléséért

 

2005    Nagyköveti köszönetnyilvánítás a magyar-francia kapcsolatok építéséért a kultúra,

a sport és a szakmai együttműködés területén.

 

2002    BME GPK, dékáni köszönet

2012    BME GPK, Dékáni dicséret

2013    BME Rektori dicséret           

2017    BME Rektori dicséret           

2017    Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevél

2022    BME Rektori dicséret

 

 

 

 

FŐBB SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK

   

1. M. Kovácsné-Bende: Moving a Robot Hand Transporting Filled Glass.

    Periodica Polytechnicavol. 35, No. 1-2, pp. 101-109 (1991)

2. F. Pfeiffer, K. Richter, M. Kovácsné-Bende: Augmented Flexible Link Manipulator Trajectory Control for Moving a Filled Glass.

   RobotersystemeVol. 8, pp. 74-78 (1992)

3. M. Kovácsné-Bende: Approximation de la trajectoire du mouvement humain et estimation des dérivées par splines 

    Rapport, INSA de LyonCIDL (1997)

4. M.Fayet, L. Maiffredy, M.Bende: Optimisation de la vitesse de décollage perpendiculaire au tremplin en saut a ski

   XXIIIe Congrès de la Société Française de Biomécanique1998 septembre, Lyon

5. M. Kovács-Bende: Response of Rigid Block Assemblies to Earthquake Exitation

    Periodica Polytechnica Ser.Mech.Engvol. 44, No. 1, pp. 85-103 (2000)