Bevezetés

Julia programozási nyelv

A Julia egy open-source (OS), JIT fordított, elsősorban nagy számításigényű feladatok gyors prototipizálására és nagy teljesítményű futtatására.

Tulajdonságai:

 • Típusos (multiple dispatch)
 • Just In Time Compiled
  • Nem szükséges külön fordítani (mint a pl a C++-t), elég csak beírni a parancsot, és már futtatható is a kód
  • Az első alkalommal futtatott függvények gépi kódra kerül for
  • Alkalmas teszi számítások gyors-prototipizálására, majd gyors futtatására
  • Cserébe az első futtatások lassúak
  • C-hez hasonló számítási teljesítmény érhető el (!!!)
 • Open-source:
  • Ingyenes
  • Folyamatosan karban tartott és fejlesztett (2018. augusztusban jött ki az 1.0, most 1.1-nél tart)
  • Még adaptálási időszakban van, de egyre elterjedtebben alkalmazott az akadémiai szférában és ipari szereplők is kezdik használni/vizsgálni a használatát (Bosch)
  • Egyre növekvő "Community", sok segédlettel, fórummal (pl.: discourse)
 • Moduláris:
  • Rengetek feladatra létezik "package"
  • Csak azt kell behívni, amire szükségünk van
  • Ismerni kell a package ekoszisztémát, mik léteznek, mi mire jó, stb...
 • Sok IDE (Integrated Development Environment) létezik:

Jupyter notebook működése (+ Python kernel):

Legfontosabb tudnivalók:

 • Csak egy front-end, ami kommunikál egy kernel-lel (ez a kernel menüben választható).
 • Két mód létezik:
  • Command mode (cellaműveleteket lehet végezni)
  • Edit mode (szövegbevitel cellába)
 • Command mode (ESC billentyű lenyomásával érhető el, kék csík a cella kijelölése esetén):
  • Notebook mentése: s
  • Cellák hozzáadása: b az aktuális cella alá, a az aktuális cella fölé
  • Cella törlése: kétszer egymás után a d billentyű lenyomása
  • Cella törlésének visszavonása: z
  • Cella másolás: c, kivágás: x, beillesztés az aktuális cella alá: v
  • Számozás bekapcsolása a cella soraira: l (kis L), vagy Shift + l az összes cellára
  • Cellamódok: futtatandó kód: y, nyers kód (nem futtatható): r, markdown (formázott szöveg): m
 • Edit mode (Enter billenytű lenyomásával érhető el, zöld szín):
  • Sor "kikommentelése"/"visszaállítása": Ctrl + /
  • Több kurzor lehelyezése: Ctrl + Bal egérgomb
  • Téglalap-szerű kijelölés (rectangular selection): Alt + Bal egérgomb "húzása" (dragging)
 • Közös
  • Cella futtatása, majd cellaléptetés: Shift + Enter (ez létrehoz egy új cellát, ha nincs hova lépnie)
  • Cella futtatása cellaléptetés nélkül: Ctrl + Enter

Jupyter notebook help-jének előhozása: Edit mode-ban h lenyomásával
Julia help: Kurzorral a függvény nevén állva Shift + Tab vagy egy cellába ?"fv_név" beírása és futtatása

Julia bevezető

Stringek

In [1]:
String1 = "Ez egy string"
String2 = "és ez egy másik string"
Out[1]:
"és ez egy másik string"
In [2]:
string(String1, ", ", String2)
Out[2]:
"Ez egy string, és ez egy másik string"
In [3]:
🐱 = "Ez egy string egy macskafejben tárolva." # \:cat: + TAB
println("Ez mi? $🐱")
Ez mi? Ez egy string egy macskafejben tárolva.

Megjegyzés: A Julia megengedi a speciális karakterek használatát, a 😺 erre egy példa.
Speciális karakterek listája

In [4]:
😺 = 1
😀 = 0
😞 = -1

😺 + 😞 == 😀
Out[4]:
true

Egyszerű és összetettebbk matematikai műveletek

In [5]:
@show 17 + 7 #Összeadás
@show 333 - 7 #Kivonás
@show 11 * 22 #Szorzás
@show 7/9 #Osztás (ez nem egész (int) lesz: külön típus float)
@show 0.3-0.1-0.2 # float: számábrázolási hiba lehet!!
@show 2^3 # Hatványozás
@show sqrt(2) # Gyökvönás hatványozás segítségével
@show 5e-3 #normálalak e segítségével (vagy 5E-3)
;
17 + 7 = 24
333 - 7 = 326
11 * 22 = 242
7 / 9 = 0.7777777777777778
(0.3 - 0.1) - 0.2 = -2.7755575615628914e-17
2 ^ 3 = 8
sqrt(2) = 1.4142135623730951
0.005 = 0.005
In [6]:
String1 = "str_1";
String2 = "str_2";
@show String1*String2
String1 * String2 = "str_1str_2"
Out[6]:
"str_1str_2"
In [7]:
Complex(0.,π)
Out[7]:
0.0 + 3.141592653589793im
In [8]:
@show sin(2) #szinusz
@show acos(1)
@show exp(3)
@show exp(π*im)

@show Complex(1,2);
sin(2) = 0.9092974268256817
acos(1) = 0.0
exp(3) = 20.085536923187668
exp(π * im) = -1.0 + 1.2246467991473532e-16im
Complex(1, 2) = 1 + 2im

Adatstruktúrák

Tuple

immutable array (nem változtathatóak az elemek) - sorrendtartó

Syntax:

(item1, item2, ...)
In [9]:
myfavoriteanimals = ("penguins", "cats", "sugargliders")
Out[9]:
("penguins", "cats", "sugargliders")
In [10]:
myfavoriteanimals[1]
Out[10]:
"penguins"
In [11]:
myfavoriteanimals[1] = "lions"
MethodError: no method matching setindex!(::Tuple{String,String,String}, ::String, ::Int64)

Stacktrace:
 [1] top-level scope at In[11]:1

Dictionary

Összetartozó adatokat lehet jól kezelni ezzel a struktúrával.

Syntax:

Dict(key1 => value1, key2 => value2, ...)

Egy jó példa erra a telefonkönyv:

In [12]:
myphonebook = Dict("Scooby Doo" => "867-5309", "Ghostbusters" => "555-2368")
Out[12]:
Dict{String,String} with 2 entries:
 "Scooby Doo"  => "867-5309"
 "Ghostbusters" => "555-2368"
In [13]:
myphonebook["Scooby Doo"]
Out[13]:
"867-5309"

Array

Tömbök, de ennek elemei változtathatóak (ellenben a Tuple-vel), sorrendtartó.

Syntax:

[item1, item2, ...]

Példák:

In [14]:
#String 
myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]
Out[14]:
5-element Array{String,1}:
 "Ted"   
 "Robyn"  
 "Barney" 
 "Lily"  
 "Marshall"
In [15]:
fibonacci = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Out[15]:
7-element Array{Int64,1}:
 1
 1
 2
 3
 5
 8
 13
In [16]:
mixture = [1, 1, 2, 3, "Ted", "Robyn"]
Out[16]:
6-element Array{Any,1}:
 1    
 1    
 2    
 3    
 "Ted" 
 "Robyn"

We can also create arrays of other data structures, or multi-dimensional arrays.

In [17]:
numbers = [[1, 2, 3], [4, 5], [6, 7, 8, 9]]
Out[17]:
3-element Array{Array{Int64,1},1}:
 [1, 2, 3]  
 [4, 5]   
 [6, 7, 8, 9]
In [18]:
rand(4, 3)
Out[18]:
4×3 Array{Float64,2}:
 0.306641 0.518864 0.467643 
 0.422672 0.974896 0.65605 
 0.505299 0.785488 0.56353 
 0.68123  0.485266 0.0302433

Ciklusok

for ciklus

Syntax

for *var* in *loop iterable*
  *loop body*
end
In [19]:
for n in 1:10
  println(n)
end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

while ciklus

Syntax:

while *condition*
  *loop body*
end
In [20]:
n = 0
while n < 10
  n += 1
  println(n)
end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elágazások (Conditionals)

if elágazás

Syntax

if *condition 1*
  *option 1*
elseif *condition 2*
  *option 2*
else
  *option 3*
end
In [21]:
x, y = 3, 4 # Enter two numbers here!
if x > y
  x
else
  y
end
Out[21]:
4

"Ternary operator"-oks

Syntax:

a ? b : c

Ami ugyanaz, mint:

if a
  b
else
  c
end
In [22]:
(x > y) ? x : y
Out[22]:
4

Függvények

Deklaráció

In [23]:
function f(x)
  x^2
end
Out[23]:
f (generic function with 1 method)
In [24]:
f2(x) = x^2
Out[24]:
f2 (generic function with 1 method)
In [25]:
f3 = x -> x^2 # Anonim függvény / Lambda függvény
Out[25]:
#3 (generic function with 1 method)
In [26]:
f(42)
f2(42)
f3(42)
Out[26]:
1764

Duck-typing in Julia

"If it quacks like a duck, it's a duck."

In [27]:
A = rand(3, 3)
A
Out[27]:
3×3 Array{Float64,2}:
 0.0544915 0.0501387 0.670809
 0.979717  0.211192  0.507075
 0.984448  0.424972  0.657739
In [28]:
f(A)
Out[28]:
3×3 Array{Float64,2}:
 0.712468 0.298396 0.503194
 0.759484 0.309217 1.09782 
 1.11751  0.41863  1.30849 

Másrészről f nem működik vektorokra: v^2 forma vektorok esetén nem egyértelműen definiált.

In [29]:
v = rand(3)
Out[29]:
3-element Array{Float64,1}:
 0.7154783759182515 
 0.10681914131512737
 0.06750862533300706
In [30]:
f(v)
MethodError: no method matching ^(::Array{Float64,1}, ::Int64)
Closest candidates are:
 ^(!Matched::Float16, ::Integer) at math.jl:795
 ^(!Matched::Missing, ::Integer) at missing.jl:120
 ^(!Matched::Missing, ::Number) at missing.jl:93
 ...

Stacktrace:
 [1] macro expansion at ./none:0 [inlined]
 [2] literal_pow at ./none:0 [inlined]
 [3] f(::Array{Float64,1}) at ./In[23]:2
 [4] top-level scope at In[30]:1

Mutating vs. non-mutating functions

Konvenció: ha egy függvény neve mögött van egy !, akkor az a bemenetet megváltoztatja (mutate)

Pl. sort vs sort!

In [31]:
v = [3, 5, 2]
Out[31]:
3-element Array{Int64,1}:
 3
 5
 2
In [32]:
sort(v)
Out[32]:
3-element Array{Int64,1}:
 2
 3
 5
In [33]:
v
Out[33]:
3-element Array{Int64,1}:
 3
 5
 2
In [34]:
sort!(v)
Out[34]:
3-element Array{Int64,1}:
 2
 3
 5
In [35]:
v
Out[35]:
3-element Array{Int64,1}:
 2
 3
 5

Magasabb rendű függvények

map

map egy magasabb rendű függvény: az egyik bemenete egy függvény.

Pl:

map(f, [1, 2, 3])

eredménye:

[f(1), f(2), f(3)]
In [36]:
map(f, [1, 2, 3])
Out[36]:
3-element Array{Int64,1}:
 1
 4
 9
In [37]:
map(x -> x^3, [1, 2, 3])
Out[37]:
3-element Array{Int64,1}:
 1
 8
 27

broadcast

A broadcast a map függvény általánosítása

In [38]:
broadcast(f, [1, 2, 3])
Out[38]:
3-element Array{Int64,1}:
 1
 4
 9

A broadcast rövidítése: . karakter segítségével

broadcast(f, [1, 2, 3])

ugyanaz, mint

f.([1, 2, 3])
In [39]:
f.([1, 2, 3])
Out[39]:
3-element Array{Int64,1}:
 1
 4
 9
In [40]:
A = [i + 3*j for j in 0:2, i in 1:3]
Out[40]:
3×3 Array{Int64,2}:
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
In [41]:
f(A)
Out[41]:
3×3 Array{Int64,2}:
 30  36  42
 66  81  96
 102 126 150
In [42]:
B = f.(A)
Out[42]:
3×3 Array{Int64,2}:
 1  4  9
 16 25 36
 49 64 81

A . szintaktika komplexebb műveletek egymásba fűzését is lehetővé teszik:

In [43]:
C = A .+ 2 .* f.(A) ./ A
Out[43]:
3×3 Array{Float64,2}:
 3.0  6.0  9.0
 12.0 15.0 18.0
 21.0 24.0 27.0

A hosszabb formája:

In [44]:
broadcast(x -> x + 2 * f(x) / x, A)
Out[44]:
3×3 Array{Float64,2}:
 3.0  6.0  9.0
 12.0 15.0 18.0
 21.0 24.0 27.0

Csomagok használata

Az elérhető csomagok listája elérhető:
https://pkg.julialang.org/docs/
https://juliaobserver.com/

In [103]:
import Pkg
Pkg.add("Example")
 Resolving package versions...
 Updating `~/.julia/environments/v1.0/Project.toml`
 [no changes]
 Updating `~/.julia/environments/v1.0/Manifest.toml`
 [no changes]
In [46]:
using Example
In [47]:
hello("World")
Out[47]:
"Hello, World"
In [104]:
Pkg.add("Colors")
 Resolving package versions...
 Updating `~/.julia/environments/v1.0/Project.toml`
 [no changes]
 Updating `~/.julia/environments/v1.0/Manifest.toml`
 [no changes]
In [49]:
using Colors

Let's create a palette of 100 different colors

In [50]:
palette = distinguishable_colors(20)
Out[50]:

and then we can create a randomly checkered matrix using the rand command

In [51]:
rand(3, 3)
Out[51]:
3×3 Array{Float64,2}:
 0.152328 0.571377  0.00645633
 0.507803 0.0654196 0.94989  
 0.74999  0.216275  0.263274 
In [52]:
rand(1:10, 3, 3)
Out[52]:
3×3 Array{Int64,2}:
 6 7 9
 7 6 9
 10 1 5
In [53]:
rand(palette, 3, 3)
Out[53]:

Multiple dispatch

In [54]:
f(x) = x^2
Out[54]:
f (generic function with 1 method)
In [55]:
f(10)
Out[55]:
100
In [56]:
f([1, 2, 3])
MethodError: no method matching ^(::Array{Int64,1}, ::Int64)
Closest candidates are:
 ^(!Matched::Float16, ::Integer) at math.jl:795
 ^(!Matched::Missing, ::Integer) at missing.jl:120
 ^(!Matched::Missing, ::Number) at missing.jl:93
 ...

Stacktrace:
 [1] macro expansion at ./none:0 [inlined]
 [2] literal_pow at ./none:0 [inlined]
 [3] f(::Array{Int64,1}) at ./In[54]:1
 [4] top-level scope at In[56]:1
In [57]:
foo(x::String, y::String) = println("My inputs x and y are both strings!")
Out[57]:
foo (generic function with 1 method)
In [58]:
foo("hello", "hi!")
My inputs x and y are both strings!
In [59]:
foo(3, 4)
MethodError: no method matching foo(::Int64, ::Int64)

Stacktrace:
 [1] top-level scope at In[59]:1
In [60]:
foo(x::Int, y::Int) = println("My inputs x and y are both integers!")

foo(3, 4)
My inputs x and y are both integers!
In [61]:
methods(foo)
Out[61]:
2 methods for generic function foo:
 • foo(x::Int64, y::Int64) in Main at In[60]:1
 • foo(x::String, y::String) in Main at In[57]:1
In [62]:
methods(hello)
Out[62]:
1 method for generic function hello:
In [102]:
methods(+);
In [64]:
@which foo(3, 4)
Out[64]:
foo(x::Int64, y::Int64) in Main at In[60]:1
In [65]:
@which 3.0 + 3.0
Out[65]:
+(x::Float64, y::Float64) in Base at float.jl:395
In [66]:
@code_native 3.0 + 3.0
	.text
; Function + {
; Location: float.jl:395
	vaddsd	%xmm1, %xmm0, %xmm0
	retq
	nopw	%cs:(%rax,%rax)
;}

Struktúrák

Típusok

In [67]:
xf=1.
xi=1
xf2=Float16(1);
In [68]:
xf-xf2
Out[68]:
0.0
In [69]:
typeof(xf)
Out[69]:
Float64
In [70]:
typeof(xf2)
Out[70]:
Float16
In [71]:
typeof(xf) == typeof(xf2)
Out[71]:
false
In [72]:
typeof(xf2) <: Real <:Number
Out[72]:
true

Kompozit típusok

Statikus elemekkel:

struct MyStruct{T}
 a::T
 b::Float64
 c # Paraméterezés nélkül nem ajánlott!
end

Változtatható elemekkel (csak ha nagyon muszáj):

mutable struct MyStruct{T}
 a::T
 b::Float64
 c # Paraméterezés nélkül nem ajánlott!
end

Példa: Automatikus deriválás + "Duck typing"

In [73]:
struct D <: Number
 x::Float64
 d::Float64
end

D(x::Real) = D(x,1.);
In [74]:
import Base: +,-,*,/,abs,sin,cos,sqrt
import Base:promote_rule, convert, zero

+(d1::D,d2::D) = D(d1.x+d2.x,d1.d+d2.d)
-(d1::D,d2::D) = D(d1.x-d2.x,d1.d-d2.d)
*(d1::D,d2::D) = D(d1.x*d2.x,d1.d * d2.x + d1.x * d2.d)
/(d1::D,d2::D) = D(d1.x/d2.x, (d2.x*d1.d - d1.x*d2.d)/d2.x^2)
abs(d1::D) = D(abs(d1.x), d1.x > 0 ? d1.d : -d1.d)
sin(d1::D) = D(sin(d1.x),cos(d1.x)*d1.d)
cos(d1::D) = D(cos(d1.x),-sin(d1.x)*d1.d)
sqrt(d1::D) = D(sqrt(d1.x),d1.d/2sqrt(d1.x))

convert(::Type{D}, x::Real) = D(x,zero(x))
promote_rule(::Type{D}, ::Type{<:Number}) = D;
zero(::Type{D}) = D(0.,0.)
zero(::D) = zero(D)
D()=zero(D)
Out[74]:
D

Mérési pontsorozatra illesztés

In [75]:
using Plots
In [76]:
datagen(t)=sin(2.1 + 2 * cos(3*t))

ts=0:0.1:10.;
its=0:0.01:10.;

data0=datagen.(ts)
data=data0 .+ 0.1*randn(length(ts));
In [77]:
scatter(ts,data)
plot!(ts,data)
plot!(ts,data0)
Out[77]:
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 y1 y2 y3
In [78]:
using LsqFit

# model(t,p;k=3) = sum(p[i]*sin(i*t) + p[i+k]*cos(i*t) for i in 1:k) + p[end]
model(t::AbstractVector,p;k=3) = sum(p[i]*sin.(i*t) + p[i+k]*cos.(i*t) for i in 1:k) .+p[end]

modeld(t::AbstractVector,p;k=3) = sum(i*p[i]*cos.(i*t) - i*p[i+k]*sin.(i*t) for i in 1:k)
Out[78]:
modeld (generic function with 1 method)
In [79]:
k=10
p0=rand(2k+1)
fit = curve_fit((t,p)->model(t,p,k=k), ts, data, p0);

plot(its,model(its,fit.param,k=k),linewidth=3,label="Illesztés",)
scatter!(ts,data,label="\"Mérés\"")
plot!(ts,data0,linewidth=3,color=:green,linealpha=0.4,label="Eredeti")
Out[79]:
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 Illesztés "Mérés" Eredeti
In [80]:
xd=model(D.(its),fit.param,k=k);

plot(its,getfield.(xd,:x),linewidth=3,label="Illesztés")
plot!(its,getfield.(xd,:d),linewidth=1,label="Derivált (Automatikus)")
plot!(its,modeld(its,fit.param,k=k),linewidth=1,label="Derivált (Függvény)")
# plot!(its,getfield.(datagen.(D.(its)),:d),linewidth=1,label="Derivált (Eredeti)")
Out[80]:
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 -4 -2 0 2 4 Illesztés Derivált (Automatikus) Derivált (Függvény)
In [81]:
sum(abs.(getfield.(xd,:d) .- modeld(its,fit.param,k=k)))
Out[81]:
4.658030905435595e-12
In [82]:
# Sebesség koordináták segítségével
r(φ)=[cos(φ);sin(φ);0.]

@show r(D(π/6,3.))
r(D(π / 6, 3.0)) = D[D(0.866025, -1.5), D(0.5, 2.59808), D(0.0, 0.0)]
Out[82]:
3-element Array{D,1}:
 D(0.8660254037844387, -1.4999999999999998)
 D(0.49999999999999994, 2.598076211353316)
                D(0.0, 0.0)

Gyökszámítás közelítése iterációval

In [83]:
# Babylonian algorithm
function Babylonian(x; N = 10) 
  t = (1+x)/2
  for i = 2:N; t=(t + x/t)/2 end  
  t
end
Out[83]:
Babylonian (generic function with 1 method)
In [84]:
using BenchmarkTools
In [85]:
@show db=Babylonian(D(2))
@show db.d
@show 1/2sqrt(2);
db = Babylonian(D(2)) = D(1.414213562373095, 0.35355339059327373)
db.d = 0.35355339059327373
1 / (2 * sqrt(2)) = 0.35355339059327373
In [86]:
@btime Babylonian($2.0);
 37.550 ns (2 allocations: 32 bytes)
In [87]:
@btime Babylonian($D(2.));
 86.006 ns (0 allocations: 0 bytes)
In [88]:
@btime sqrt($2.0);
 2.173 ns (0 allocations: 0 bytes)
In [89]:
@btime sqrt($D(2))
 1.882 ns (0 allocations: 0 bytes)
Out[89]:
D(1.4142135623730951, 0.35355339059327373)

Két számmal való jelölés (Dual Number Notation)

Ahelyett, hogy D(a,b)-t ír ki a program, az a + b ϵ jelölést is lehet használni, ahol ϵ^2 = 0. (Analóg módon a komplex számokhoz, ahol i^2 = -1, vagy értelmezhető úgy is, hogy a magasabb rendű O(ϵ) tagokat elhagyjuk)

A négy fő szabály (ezeket leprogramoztuk a definíció során)

$ (a+b\epsilon) \pm (c+d\epsilon) = (a \pm c) + (b \pm d)\epsilon$

$ (a+b\epsilon) * (c+d\epsilon) = (ac) + (bc+ad)\epsilon$

$ (a+b\epsilon) / (c+d\epsilon) = (a/c) + (bc-ad)/d^2 \epsilon $

In [90]:
Base.show(io::IO,x::D) = print(io,round(x.x,sigdigits=4),x.d < 0 ? " - " : " + ",round(abs(x.d),sigdigits=4)," ε")
In [91]:
r(D(π/6,3.))
Out[91]:
3-element Array{D,1}:
 0.866 - 1.5 ε
 0.5 + 2.598 ε
  0.0 + 0.0 ε

Rendes automatikus deriváláshoz a ForwardDiff/ReverseDiff csomag használata ajánlott!!!

Teljesítmény!

Performance tips

In [92]:
x = rand(1000);

function sum_global()
  s = 0
  for i in x
    s += i
  end
  return s
end;

function sum_arg(x)
  s = 0
  for i in x
    s += i
  end
  return s
end;

function sum_argT(x::Vector{T}) where T
  s = zero(T)
  for i in x
    s += i
  end
  return s
end;

@time sum_global();
@time sum_arg(x);
@time sum_argT(x);
 0.008924 seconds (5.78 k allocations: 183.704 KiB)
 0.011778 seconds (15.22 k allocations: 792.786 KiB)
 0.007653 seconds (6.04 k allocations: 285.993 KiB)
In [93]:
x=rand(10000000);

@time s1 = sum_global();
@time s2 = sum_arg(x);
@time sum_argT(x);
s1==s2
 1.172507 seconds (40.00 M allocations: 762.932 MiB, 37.11% gc time)
 0.013436 seconds (6 allocations: 224 bytes)
 0.013393 seconds (5 allocations: 176 bytes)
Out[93]:
true
In [94]:
# @code_warntype sum_arg(x)
# @code_warntype sum_argT(x)
In [95]:
@code_lowered sum_argT(x)
Out[95]:
CodeInfo(
20 1 ─    s = (Main.zero)($(Expr(:static_parameter, 1)))
21 │  %2 = x
  │     #temp# = (Base.iterate)(%2)
  │  %4 = #temp# === nothing
  │  %5 = (Base.not_int)(%4)
  └──    goto #4 if not %5
  2 ┄ %7 = #temp#
  │     i = (Core.getfield)(%7, 1)
  │  %9 = (Core.getfield)(%7, 2)
22 │     s = s + i
  │     #temp# = (Base.iterate)(%2, %9)
  │  %12 = #temp# === nothing
  │  %13 = (Base.not_int)(%12)
  └──    goto #4 if not %13
  3 ─    goto #2
24 4 ─    return s
)
In [96]:
function foo(x::Vector{T}) where T
  n=10000
  newx=Vector{T}(undef,n)
  for i in 1:n
   newx[i] = 2*x[i].^3 + sin.(x[i])
  end
end
function foo_prealloc(x::Vector{T}) where T
  n=10000
  newx=[similar(x[1]) for i in 1:n]
  for i = 1:n
    newx[i] .= 2*x[i].^3 .+ sin.(x[i])
  end
  return newx
end
Out[96]:
foo_prealloc (generic function with 1 method)
In [97]:
myx=[rand(100) for i in 1:10000];
@time foo(myx);
@time foo_prealloc(myx);
 0.220520 seconds (623.05 k allocations: 63.454 MiB, 11.02% gc time)
 0.129165 seconds (354.32 k allocations: 41.532 MiB, 8.91% gc time)
In [98]:
struct MyAmbiguousType
   a
end
struct MyStillAmbiguousType
  a::AbstractFloat
end
struct MyType{T<:AbstractFloat}
  a::T
end
In [99]:
function bar(mt)
 sin(2.1 + 2 * cos(3*mt.a))
end
Out[99]:
bar (generic function with 1 method)
In [100]:
testa1=MyAmbiguousType.(rand(10000));
testa2=MyStillAmbiguousType.(rand(10000));
testa3=MyType.(rand(10000));

@time bar.(testa1);
@time bar.(testa2);
@time bar.(testa3);
 0.076964 seconds (231.82 k allocations: 9.947 MiB)
 0.084236 seconds (232.17 k allocations: 9.947 MiB, 10.25% gc time)
 0.056704 seconds (207.80 k allocations: 10.738 MiB)
In [101]:
@code_warntype bar(testa1[1])
println("----------------------")
@code_warntype bar(testa2[1])
println("----------------------")
@code_warntype bar(testa3[1])
Body::Any
│╻ getproperty2 1 ─ %1 = (Base.getfield)(mt, :a)::Any
 │  %2 = (3 * %1)::Any
 │  %3 = (Main.cos)(%2)::Any
 │  %4 = (2 * %3)::Any
 │  %5 = (2.1 + %4)::Any
 │  %6 = (Main.sin)(%5)::Any
 └──   return %6
----------------------
Body::Any
│╻ getproperty2 1 ─ %1 = (Base.getfield)(mt, :a)::AbstractFloat
 │  %2 = (isa)(%1, BigFloat)::Bool
 └──    goto #3 if not %2
 2 ─ %4 = π (%1, BigFloat)
│╻ * │  %5 = invoke Base.MPFR.:*(%4::BigFloat, 3::Int64)::BigFloat
 └──    goto #4
 3 ─ %7 = (3 * %1)::Any
 └──    goto #4
 4 ┄ %9 = φ (#2 => %5, #3 => %7)::Any
 │  %10 = (Main.cos)(%9)::Any
 │  %11 = (2 * %10)::Any
 │  %12 = (2.1 + %11)::Any
 │  %13 = (Main.sin)(%12)::Any
 └──    return %13
----------------------
Body::Float64
│╻ getproperty2 1 ─ %1 = (Base.getfield)(mt, :a)::Float64
││╻ * │  %2 = (Base.mul_float)(3.0, %1)::Float64
 │  %3 = invoke Main.cos(%2::Float64)::Float64
││╻ * │  %4 = (Base.mul_float)(2.0, %3)::Float64
│╻ + │  %5 = (Base.add_float)(2.1, %4)::Float64
 │  %6 = invoke Main.sin(%5::Float64)::Float64
 └──   return %6