A szakmai gyakorlatok menetrendje 2020-ban BSc-s hallgatók számára

A Műszaki Mechanikai Tanszék 2020-ban is megszervezi a szakmai gyakorlatokat a Gépészeti fejlesztő és Gépészeti modellezés szakirányos, BSc-s hallgatók számára. A szakmai gyakorlat teljesítése során a legfontosabb tudnivalók a következők:

 1. A szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez ki kell tölteni egy jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot kitöltés után PDF formátumban, e-mailen a következő fájlnévvel ellátva:

  vezeteknev_keresztnev_jelentkezes2020.pdf

  kell eljuttatni az alábbi e-mail címre 2020. március 27-ig:

  szeki@mm.bme.hu
  Dr. Szekrényes András
  egyetemi docens, az MTA doktora,
  BME Műszaki Mechanikai Tanszék,
  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5,
  MM épület, 32. szoba

  A jelentkezési lapon a Műszaki Mechanikai Tanszék és az Áramlástan Tanszék ipari kapcsolatai vannak feltüntetve. A jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a hallgató a tanszéket bízza meg azzal, hogy keressen számára megfelelő céget (a jelentkezési lap alapján) a gyakorlat végzéséhez, vagy pedig ezt a hallgató önállóan végzi el. Tanszéki szervezés igénylése esetén kötelező két-két céget megjelölni az MM és ÁT Tanszékeknél egyaránt. A gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű, ha a hallgatók elkészítenek egy rövid szakmai önéletrajzot elektronikus formában, fényképpel és elérhetőségekkel ellátva, PDF formátumban és azt a jelentkezési lappal együtt küldik el a megadott tanszéki felelős részére e-mailen a következő fájlnévvel, ékezetek nélkül:

  vezeteknev_keresztnev_cv_hun.pdf.

  Amennyiben angol és német nyelvű önéletrajz szükségét is látja a jelentkező, akkor ezeket a következő fájlnevekkel kérjük elküldeni a tanszéki felelősnek:

  vezeteknev_keresztnev_cv_eng.pdf,
  vezeteknev_keresztnev_cv_ger.pdf.

  Ha a kitöltött jelentkezési lapokat és önéletrajzokat a tanszék visszakapja, mindenki tájékoztatást kap a további teendőkről.

 2. A kitöltött és leadott jelentkezési lapok alapján a kapcsolatot a Műszaki Mechanikai Tanszék és az Áramlástan Tanszék veszi fel azokkal a cégekkel, amelyeket a hallgatók a jelentkezés során megjelöltek. Kivétel ez alól, ha a hallgató a jelentkezési lapon azt jelölte meg, hogy önállóan szervezi a gyakorlatot. Ennek időtartama általában egy hónap. Előre láthatólag a Műszaki Mechanikai Tanszék a hallgatók elhelyezését 2020. áprilisa és júliusa folyamán végzi el. A cégek általában behívják a hallgatókat egy személyes megbeszélésre, annak érdekében, hogy megismerjék a hallgatót, és el tudják dönteni, hogy a hallgató alkalmas-e a kitűzött feladat elvégzésére.

 3. Ha a hallgató számára sikerült egy cégnél helyet találni a szakmai gyakorlat letöltésére és felvételt is nyert a cégnél, akkor egy megállapodásra és egy befogadó nyilatkozatra van szükség. A megállapodást ki kell tölteni, ki kell nyomtatni, és alá kell íratni a cég képviselőjével három példányban. A befogadó nyilatkozatot csak egy példányban kell kinyomtatni és aláíratni. Ezután el kell juttatni a Műszaki Mechanikai Tanszék szakmai felelősének (ld. 1. pont), legkésőbb 2020. június 26-ig. A dékán és a tanszékvezető ugyancsak szignálja a szerződéseket és a tanszéki szakmai felelős visszaküld egy példányt az adott cég részére.

 4. Iskolaszövetkezeten kersztül történő szervezés esetén három oldalú megállapodásra van szükség.

 5. A Műszaki Mechanikai Tanszék a megállapodások alapján elkészít egy névsort a szakmai gyakorlatra jelentkezett hallgatókról, amelyet elküld a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának, feltüntetve azon a szakmai gyakorlat helyszínét és azt, hogy a hallgató igényel kollégiumi elhelyezést a gyakorlat idejére vagy nem.

 6. A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, amelyet 2020. június-július-augusztus során, esetleg 2020. szeptember elejéig bezárólag kell elvégezni. A szakmai gyakorlat kötelező, azért kreditpont nem jár.

 7. A szakmai gyakorlat befejezésekor a céggel egyeztetve ki kell tölteni egy beszámoló dokumentumot valamint egy igazolás és értékelés témájú dokumentumot. A beszámoló dokumentumot, az igazolás és értékelés témájú dokumentumot egy-egy példányban kinyomtatva és aláíratva az üzemi konzulenssel el kell juttatni az 1. pontban megjelölt tanszéki felelőshöz legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.

 8. A "Szakmai gyakorlat" c. tárgyat (BMEGEMMNKSG) 2020. szeptemberében a tárgyfelvételi időszak végéig fel kell venni a Neptunban. A teljesítés beírása a leadott beszámolók alapján a Neptunban 2020. decemberében fog megtörténni.

 9. Kérjük, hogy e-mailen kérdéseket csak akkor tegyenek fel, ha azokra a választ nem találják a fenti tájékoztatóban. Egyéb esetben a tanszéki felelőst lehet megkeresni e-mailen, vagy személyesen a következő fogadóidőben: szerda 11:15-12:00.


Budapest, 2020. március 3.

Dr. Insperger Tamás
egyetemi tanár, tanszékvezető