Műszaki Mechanikai Tanszék által meghirdetett TDK-témák
2019-ben

Konzulens Tématerület / cím
Dr. Insperger Tamás
egyetemi tanár
1. Forgó testek egyensúlyozása a pörgettyűhatás figyelembevételével
2. Inverz inga egyensúlyozásának kísérleti megvalósítása - elkelt
Dr. Stépán Gábor
egyetemi tanár
1. Mechanizmusok rezgései (pl. automatikus garázs ajtók, kapuk).
2. Térbeli gördülési feladatok (pl. bicikli modellek, ABS).
3. Rotordinamika ("rubbing" jelenség elektromágneses csapágyazású tengelyeken).
4. Egyensúlyozás (emberi, robot).
Dr. Szabó László
egyetemi tanár
1. Parafa kompozitok anyagi viselkedésének elméleti és numerikus vizsgálata mélytengeri alkalmazások esetén.
Dr. Kovács Ádám
egyetemi docens
1. MEMS szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata (mikroérzékelők és -beavatkozók, porózus anyagú szűrők, stb.)
2. Bioérzékelők tervezése és szilárdsági vizsgálata.
3. Nyomástartó berendezések kifáradásának analitikus és numerikus vizsgálata.
4. Maradó feszültség numerikus meghatározása lézeres deformáció mérésekből.
Dr. Szabó Zsolt
egyetemi docens
1. Monocikli mozgásegyenleteinek, szabályozásának stabilitásvizsgálata.
2. Térbeli inverz ingát egyensúlyozó kocsi mechanikai és kísérleti modellezése.
3. Síkáramlásba helyezett rezgőrendszer stabilitásvizsgálata, szabályozása.
4. Szinkronizáció jelenségének vizsgálata excenteres gerjesztő motorokat tartalmazó mechanikai modellekben.
5. Követő erő kísérleti modelljeinek vizsgálata.
6. Súrlódásos modellek vizsgálata a rúdon lecsúszó csúszkán keresztül.
7. Befogott rúd végére szerelt excenteres gerjesztő motor dinamikai vizsgálata.
8. Szimulációs algoritmusok parallelizálhatósága az Octave (www.octave.org) numerikus szoftvercsomaggal.
Dr. Szekrényes András
egyetemi docens
1. Rugalmas szerkezetek paraméteres gerjesztése (pl. bicikliküllő).
2. Repedésterjedés stabilitása, törésmechanika.
3. Rugalmas vékonyfalú szerkezetek geometriai nemlinearitása, bifurkációk (pl. rúdugrás, horgászbot.
4. Szendvicsrudak mechanikája.
5. Súlyemelés modellezése direkt időintegrálással.

Részletesebb információkért kérjük, forduljon a megadott konzulenshez.